barbour tikkitakki woolrich takki woolrich suomi woolrich helsinki belstaff suomi belstaff takit timberland stockmann timberland suomi duvetica canada moncler montreal ugg praha ugg bazar ugg levne belstaff bunda belstaff bundy belstaff praha woolrich praha woolrich bunda woolrich bundy barbour praha barbour bunda barbour myslbek barbour bunda cena moncler praha moncler cz
moncler skroutz moncler greece moncler athens canada goose greece canada goose skroutz canada goose athens parajumpers skroutz parajumpers athens parajumpers greece woolrich athens belstaff greece belstaff athens timberland athens timberland malaysia barbour singapore moncler singapore woolrich singapore belstaff singapore belstaff singapore canada goose singapore uggs bimba canada goose bambino canada goose roma peuterey altopascio peuterey roma
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Sony Ericsson
Nabídka za?ízení, která p?ekra?ují hranice kategorie b?žných mobilních telefon?, je v dnešní dob? stále pon?kud slabá. Zahrnuje pom?rn? "oby?ejnou" Nokii 7650, její vysp?lejší kolegyni 9210i a kon?í u MDA za?ízení, jež u nás prodávají pod svým jménem oba nejv?tší mobilní operáto?i. P?ed n?kolika týdny se k t?mto za?ízením p?idal dlouho o?ekávaný Sony Ericsson P800. Ten je rozm?rov? v podstat? identický s Nokií 7650, dokáže však o mnoho víc.

sonyerip800

První setkání s P800 vás pravd?podobn? nijak nenadchne. Telefon je celý z plastu a odklopná pr?hledná klávesnice, stejn? jako stylus uchycený na boku, rozhodn? nevypadají p?íliš odoln?. Na druhou stranu p?ístroj je rozhodn? menší, než by se dalo ?ekat podle vý?tu funkcí. Celý p?edek telefonu v podstat? zabírá rozm?rný barevný dotykový displej s rozlišením 208 x 320 obr. bod? a schopností zobrazit až 4 096 barev, jehož spodní polovina m?že být zakryta flipem s klávesnicí. Její tla?ítka pouze zprost?edkovávají dotyk na displej, kde se skrývá klávesnice virtuální. Tu je možné v nastaveních zapnout i p?i otev?eném ?i zcela odebraném flipu. Zadní strana telefonu ukrývá baterii a ?o?ku integrovaného digitálního fotoaparátu. Po stranách p?ístroje jsou umíst?na tla?ítka pro zapnutí/vypnutí telefonu, rychlý p?ístup k internetu a fotoaparátu a ovládací kole?ko. Dále zde naleznete infraport a stylus, pod nímž je ukryta šachta pro pam??ové karty MemoryStick DUO. V základní výbav? testovacího modelu byla karta s kapacitou 8 MB.

Ovládání telefonu je možné dv?ma zp?soby, podle toho, v jakém modu s telefonem pracujete. P?i zav?eném flipu je hlavním ovládacím prvkem p?tism?rné kole?ko, p?i otev?eném budete asi nejvíce používat stylus a dotykový displej. Struktura menu je pom?rn? p?ehledná i p?esto, že telefon nabízí úpravu velkého množství r?zných nastavení.

Co se tý?e funk?ní výbavy, nabízí Sony Ericsson P800 doslova vše, na co si dokážete vzpomenout, a pokud to nenabízí, pak jen proto, že jste si to nenainstalovali nebo to nikdo ješt? nenaprogramoval. P?ístroj je totiž postaven na opera?ním systému Symbian a podporuje aplikace v jazyce Java. Jakýkoli program pro P800 lze velmi jednoduše stáhnout do PC a pomocí instala?ního programu p?enést a nainstalovat p?es USB kolébku do P800. Doslova nutností pro majitele P800 je nap?. HTML prohlíže? Opera, který je k mání na stránkách Sony Ericsson.

Vlastní výbava telefonu nabízí nap?. vícepoložkový adresá?, jehož kapacita je omezena pouze množstvím volné pam?ti, SMS, EMS a MMS zprávy, e-mailového klienta, kalendá? i jednotlivé úkoly a poznámkový blok, do n?hož je možné malovat. Ve v?tšin? aplikací samoz?ejm? telefon podporuje funkci rozpoznávání psaného textu, takže pokud ovládáte speciální psací techniku, m?žete si ušet?it práci s virtuální klávesnicí.

K telefonu náleží softwarový balík PC Suite ve verzi 1.0. Ten obsahuje aplikaci k zálohování kompletního obsahu vašeho telefonu, pomocníka pro snadné vytvo?ení GPRS p?ipojení, utilitu upravující r?zná nastavení p?ístroje a samoz?ejm? synchroniza?ní software. Ten dokáže sladit údaje mezi vaším telefonem a programy Lotus Notes a MS Outlook, p?i?emž položkami, které se dají synchronizovat, jsou kontakty, úkoly, kalendá? a poznámky.

Telefon samoz?ejm? nemusí sloužit jen pro práci a nabízí široké možnosti využití i pro zábavu. Díky vlastnímu p?ehráva?i záznam? a sluchátk?m obsaženým v základní výbav? m?že P800 fungovat i jako p?enosný MP3 p?ehráva?, a pokud byste investovali do v?tší pam??ové karty, pak byste si z telefonu mohli poušt?t i celé filmy. Jediným problémem v tomto p?ípad? je cena pam??ových médií, nebo? karty MemoryStick DUO jsou výrazn? dražší nežli ostatní vým?nná média. Další zábavu p?edstavují hry, které lze do p?ístroje nahrát bu? z druhého CD, nebo z internetu. Jak se sami p?esv?d?íte, na rozm?rném barevném displeji totiž není tou nejv?tší zábavou klasický had nebo Bantumi.

Integrovaný fotoaparát má stejn? jako v?tšina ostatních produkt? rozlišení 640 x 480 obr. bod? a kvalita získaných fotografií je závislá p?edevším na osv?tlení, i p?i plném denním sv?tle ale ne?ekejte žádný zázrak. Fotografie z P800 si rozhodn? do alba z dovolené nedáte.

Samoz?ejmostí manažerského mobilního telefonu je dnes podpora rychlého p?enosu dat a možnost konektivity k ostatním za?ízením. Sony Ericsson P800 podporuje GPRS i HSCSD, a k PC ?i PDA se m?že p?ipojit p?es IrDA port ?i Bluetooth. V cen? p?ístroje je též propojovací USB kolébka.

O mobilním telefonu Sony Ericsson P800 by se toho dalo samoz?ejm? napsat mnohem více, ale na to není dostatek prostoru ani ?asu. P?ístroj má své nepopiratelné kvality, ale na druhou stranu není zrovna nejlevn?jší. Pokud máte pen?z nazbyt, nebo jste si jisti, že práv? tento telefon pot?ebujete, není co ?ešit. Pokud ale váháte, zamyslete se nad tím, zda funkce p?ístroje pln? využijete.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
barbour mont erkek barbour deri mont parajumpers mont parajumpers fiyat parajumpers bayan mont parajumpers erkek mont woolrich ne demek woolrich mont belstaff mont belstaff mesh belstaff deri mont belstaff istanbul peuterey mont ugg aliexpress ugg el corte ingles ugg europe uggs sandalias barbour barcelona barbour bilbao barbour el corte ingles barbour ofertas barbour precios barbour steve mcqueen barbour vitoria peuterey barcelona