viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Nový kousek od Sony – očekávaný Sony Ericsson P800
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Sony Ericsson
Nabídka za?ízení, která p?ekra?ují hranice kategorie b?žných mobilních telefon?, je v dnešní dob? stále pon?kud slabá. Zahrnuje pom?rn? "oby?ejnou" Nokii 7650, její vysp?lejší kolegyni 9210i a kon?í u MDA za?ízení, jež u nás prodávají pod svým jménem oba nejv?tší mobilní operáto?i. P?ed n?kolika týdny se k t?mto za?ízením p?idal dlouho o?ekávaný Sony Ericsson P800. Ten je rozm?rov? v podstat? identický s Nokií 7650, dokáže však o mnoho víc.

sonyerip800

První setkání s P800 vás pravd?podobn? nijak nenadchne. Telefon je celý z plastu a odklopná pr?hledná klávesnice, stejn? jako stylus uchycený na boku, rozhodn? nevypadají p?íliš odoln?. Na druhou stranu p?ístroj je rozhodn? menší, než by se dalo ?ekat podle vý?tu funkcí. Celý p?edek telefonu v podstat? zabírá rozm?rný barevný dotykový displej s rozlišením 208 x 320 obr. bod? a schopností zobrazit až 4 096 barev, jehož spodní polovina m?že být zakryta flipem s klávesnicí. Její tla?ítka pouze zprost?edkovávají dotyk na displej, kde se skrývá klávesnice virtuální. Tu je možné v nastaveních zapnout i p?i otev?eném ?i zcela odebraném flipu. Zadní strana telefonu ukrývá baterii a ?o?ku integrovaného digitálního fotoaparátu. Po stranách p?ístroje jsou umíst?na tla?ítka pro zapnutí/vypnutí telefonu, rychlý p?ístup k internetu a fotoaparátu a ovládací kole?ko. Dále zde naleznete infraport a stylus, pod nímž je ukryta šachta pro pam??ové karty MemoryStick DUO. V základní výbav? testovacího modelu byla karta s kapacitou 8 MB.

Ovládání telefonu je možné dv?ma zp?soby, podle toho, v jakém modu s telefonem pracujete. P?i zav?eném flipu je hlavním ovládacím prvkem p?tism?rné kole?ko, p?i otev?eném budete asi nejvíce používat stylus a dotykový displej. Struktura menu je pom?rn? p?ehledná i p?esto, že telefon nabízí úpravu velkého množství r?zných nastavení.

Co se tý?e funk?ní výbavy, nabízí Sony Ericsson P800 doslova vše, na co si dokážete vzpomenout, a pokud to nenabízí, pak jen proto, že jste si to nenainstalovali nebo to nikdo ješt? nenaprogramoval. P?ístroj je totiž postaven na opera?ním systému Symbian a podporuje aplikace v jazyce Java. Jakýkoli program pro P800 lze velmi jednoduše stáhnout do PC a pomocí instala?ního programu p?enést a nainstalovat p?es USB kolébku do P800. Doslova nutností pro majitele P800 je nap?. HTML prohlíže? Opera, který je k mání na stránkách Sony Ericsson.

Vlastní výbava telefonu nabízí nap?. vícepoložkový adresá?, jehož kapacita je omezena pouze množstvím volné pam?ti, SMS, EMS a MMS zprávy, e-mailového klienta, kalendá? i jednotlivé úkoly a poznámkový blok, do n?hož je možné malovat. Ve v?tšin? aplikací samoz?ejm? telefon podporuje funkci rozpoznávání psaného textu, takže pokud ovládáte speciální psací techniku, m?žete si ušet?it práci s virtuální klávesnicí.

K telefonu náleží softwarový balík PC Suite ve verzi 1.0. Ten obsahuje aplikaci k zálohování kompletního obsahu vašeho telefonu, pomocníka pro snadné vytvo?ení GPRS p?ipojení, utilitu upravující r?zná nastavení p?ístroje a samoz?ejm? synchroniza?ní software. Ten dokáže sladit údaje mezi vaším telefonem a programy Lotus Notes a MS Outlook, p?i?emž položkami, které se dají synchronizovat, jsou kontakty, úkoly, kalendá? a poznámky.

Telefon samoz?ejm? nemusí sloužit jen pro práci a nabízí široké možnosti využití i pro zábavu. Díky vlastnímu p?ehráva?i záznam? a sluchátk?m obsaženým v základní výbav? m?že P800 fungovat i jako p?enosný MP3 p?ehráva?, a pokud byste investovali do v?tší pam??ové karty, pak byste si z telefonu mohli poušt?t i celé filmy. Jediným problémem v tomto p?ípad? je cena pam??ových médií, nebo? karty MemoryStick DUO jsou výrazn? dražší nežli ostatní vým?nná média. Další zábavu p?edstavují hry, které lze do p?ístroje nahrát bu? z druhého CD, nebo z internetu. Jak se sami p?esv?d?íte, na rozm?rném barevném displeji totiž není tou nejv?tší zábavou klasický had nebo Bantumi.

Integrovaný fotoaparát má stejn? jako v?tšina ostatních produkt? rozlišení 640 x 480 obr. bod? a kvalita získaných fotografií je závislá p?edevším na osv?tlení, i p?i plném denním sv?tle ale ne?ekejte žádný zázrak. Fotografie z P800 si rozhodn? do alba z dovolené nedáte.

Samoz?ejmostí manažerského mobilního telefonu je dnes podpora rychlého p?enosu dat a možnost konektivity k ostatním za?ízením. Sony Ericsson P800 podporuje GPRS i HSCSD, a k PC ?i PDA se m?že p?ipojit p?es IrDA port ?i Bluetooth. V cen? p?ístroje je též propojovací USB kolébka.

O mobilním telefonu Sony Ericsson P800 by se toho dalo samoz?ejm? napsat mnohem více, ale na to není dostatek prostoru ani ?asu. P?ístroj má své nepopiratelné kvality, ale na druhou stranu není zrovna nejlevn?jší. Pokud máte pen?z nazbyt, nebo jste si jisti, že práv? tento telefon pot?ebujete, není co ?ešit. Pokud ale váháte, zamyslete se nad tím, zda funkce p?ístroje pln? využijete.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky