Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Zajímavé kódy pro mobilní telefony Ericsson
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Sony Ericsson
Všechny uvedené kódy fungují s v?tšinou starších i nov?jších mobilních telefon? Ericsson. P?i jejich zadávání je pot?eba být opatrný. Uvedené kódy lze psát v zapnutém režimu telefonu – ve v?tšin? p?ípad? je také nutné, aby byl telefon p?ihlášen do GSM sít?.

> * < < * < * technické menu
V tomto zajímavém menu m?žete získat dosti d?ležité a užite?né informace o vašem telefonu. Zjistíte nap?íklad verzi software v telefonu, m?žete si m?nit kontrast ?i zjistíte datum opravy telefonu (pokud byl již opravován). Je samoz?ejmé, že každý Ericsson má r?zné zm?ny ve svém technickém menu, ale v zásad? základní možnosti obsahují všechny telefony Ericsson.

* # 0 6 # zjišt?ní IMEI
Tento kód zná jist? již každý uživatel mobilních telefon?. Zkratka funguje u všech typ? a zna?ek mobilních telefon?, takže i u všech Ericsson?.

* * 0 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 # servisní menu
Po na?ukání tohoto kódu musíte vstoupit do menu NASTAVENÍ, kde zvolíte položku KANÁL a dáte ZAPNOUT. Až toto ud?láte, zvolte v menu SÍT? a dejte NAJÍT NOVOU SÍ?. No a to je vše, p?ed vámi je zajímavé a i celkem užite?né servisní menu (první ?íslo s písmenem ozna?uje aktivní kanál a to druhé (to co se m?ní) zobrazuje sílu signálu.

Další velice zajímavé menu u Ericsson? je Blokování a odblokování telefonu. To jediné je užite?né a pot?ebné zejména p?i odblokovávání NCK kódem. Pokud tedy znáte NCK kód pat?ící k vašemu IMEI. Pokud ano, m?žete jásat - již pro vás není problém odblokovat si sv?j mobil. Takže m?žete odblokovat mobilní telefon, pokud je blokovaný na jednoho operátora nebo skupinu sítí (zde je pot?eba zase SPCK kód). Postup je velmi jednoduchý: v jakémkoli menu na?ukejte < * * < a to je vše. Zobrazí se odblokovat sí? nebo odblokovat skupinu podsít?.

P?ístup k menu bez SIM karty
Na?ukejte **04*0000*0000*0000# a když telefon odpoví Špatné PIN, zmá?kn?te NO. Poté m?žete vstoupit do všech menu. Pokud se vám telefon zasekne v pozici Keylock on?, je t?eba bohužel vyndat baterku.

Indikátor baterie p?i vypnutém mobilu
Pokud je telefon vypnutý a nenabíjí se, m?žete lehce zjistit stav baterie, aniž byste ho zapínali. Sta?í KRÁTCE smá?knout klávesu NO a po?kat asi 2 sekundy než se objeví indikátor. Velice jednoduché a užite?né.

Seznam operátor?
M?žete si i zobrazit seznam všech operátor? sítí. Jd?te do menu Editace list v Networks, telefon vypíše ?ekací hlášku (hledá ostatní sít?). Když to dokon?í zmá?kn?te < jednou a potom YES dvakrát - nyní telefon zobrazí všechny operátory, v seznamu se pohybujte šipkami < a >.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage