viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Zajímavé kódy pro mobilní telefony Ericsson
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Sony Ericsson
Všechny uvedené kódy fungují s v?tšinou starších i nov?jších mobilních telefon? Ericsson. P?i jejich zadávání je pot?eba být opatrný. Uvedené kódy lze psát v zapnutém režimu telefonu – ve v?tšin? p?ípad? je také nutné, aby byl telefon p?ihlášen do GSM sít?.

> * < < * < * technické menu
V tomto zajímavém menu m?žete získat dosti d?ležité a užite?né informace o vašem telefonu. Zjistíte nap?íklad verzi software v telefonu, m?žete si m?nit kontrast ?i zjistíte datum opravy telefonu (pokud byl již opravován). Je samoz?ejmé, že každý Ericsson má r?zné zm?ny ve svém technickém menu, ale v zásad? základní možnosti obsahují všechny telefony Ericsson.

* # 0 6 # zjišt?ní IMEI
Tento kód zná jist? již každý uživatel mobilních telefon?. Zkratka funguje u všech typ? a zna?ek mobilních telefon?, takže i u všech Ericsson?.

* * 0 4 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 * 0 0 0 0 # servisní menu
Po na?ukání tohoto kódu musíte vstoupit do menu NASTAVENÍ, kde zvolíte položku KANÁL a dáte ZAPNOUT. Až toto ud?láte, zvolte v menu SÍT? a dejte NAJÍT NOVOU SÍ?. No a to je vše, p?ed vámi je zajímavé a i celkem užite?né servisní menu (první ?íslo s písmenem ozna?uje aktivní kanál a to druhé (to co se m?ní) zobrazuje sílu signálu.

Další velice zajímavé menu u Ericsson? je Blokování a odblokování telefonu. To jediné je užite?né a pot?ebné zejména p?i odblokovávání NCK kódem. Pokud tedy znáte NCK kód pat?ící k vašemu IMEI. Pokud ano, m?žete jásat - již pro vás není problém odblokovat si sv?j mobil. Takže m?žete odblokovat mobilní telefon, pokud je blokovaný na jednoho operátora nebo skupinu sítí (zde je pot?eba zase SPCK kód). Postup je velmi jednoduchý: v jakémkoli menu na?ukejte < * * < a to je vše. Zobrazí se odblokovat sí? nebo odblokovat skupinu podsít?.

P?ístup k menu bez SIM karty
Na?ukejte **04*0000*0000*0000# a když telefon odpoví Špatné PIN, zmá?kn?te NO. Poté m?žete vstoupit do všech menu. Pokud se vám telefon zasekne v pozici Keylock on?, je t?eba bohužel vyndat baterku.

Indikátor baterie p?i vypnutém mobilu
Pokud je telefon vypnutý a nenabíjí se, m?žete lehce zjistit stav baterie, aniž byste ho zapínali. Sta?í KRÁTCE smá?knout klávesu NO a po?kat asi 2 sekundy než se objeví indikátor. Velice jednoduché a užite?né.

Seznam operátor?
M?žete si i zobrazit seznam všech operátor? sítí. Jd?te do menu Editace list v Networks, telefon vypíše ?ekací hlášku (hledá ostatní sít?). Když to dokon?í zmá?kn?te < jednou a potom YES dvakrát - nyní telefon zobrazí všechny operátory, v seznamu se pohybujte šipkami < a >.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige