Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Software zdarma, už ani korunu
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Software zdarma
Mnozí si možná už všimli, že zde propaguji hlavn? DVD Shrink. Asi t bude tím, že ho považuji za velice dobrý software na nálohování drahých DVD. A samoz?ejm?, že hlavní d?vad je také to, že tento program je zdarma. Proto jsem vytvo?il toto téma. Bubu zde uvád?t programy, které je možno získat zdarma.

Toto téma se rozd?li ješt? na skupiny podle zam??ení programu. Pokud možno, budu zde uvád?t softare s ?eskou lokalizaci, p?ípadn? stránky s ?eským p?ekladem.

Budou zde uvád?ny hlavn? programy s t?mito licencemi.

Freeware
Autor poskytuje takový program voln? bez jakýchkoliv registrací ?i poplatk?. Nesmíte však zapomínat, že je aplikace po?ád chrán?na autorskými právy a m?žete s ní d?lat pouze to, co nezakazuje autor. V?tšinou m?žete takový software voln? používat, nesmíte však zasahovat do zdrojového kódu nebo jej ší?it za peníze.

Svobodný software
Takový software není nazýván svobodným proto, že je k dispozici zdarma, ale proto, že je uživatel?m povoleno jakkoliv jej spoušt?t, upravovat, kopírovat, distribuovat a zlepšovat. Vše záleží jen na uživateli. Získat kopii svobodného software m?žete za ur?itý poplatek i bez poplatk?. Není však rozdíl v tom, jestli jste za software zaplatili, nebo ne. Jakmile je software legáln? váš, m?žete s ním nakládat jako s jakýmkoliv svobodným softwarem. Nezbytnou podmínkou svobodného softwaru je také p?ístup ke zdrojovému kódu.

GPL
Nebo též GNU General Public License je licencí pro svobodný copyleftovaný software. Veškerý software s touto licencí je možno bezplatn? používat, upravovat i ší?it, ale pouze tehdy, bude-li program ší?en bezplatn? pop?. pouze za distribu?ní náklady (cena CD, na kterém je software ší?en apod.). Možnost získat zdrojové kódy je u této licence bezplatná. Všechna opat?ení vztahující se k licenci GPL se týkají nejen p?vodního softwaru, ale i dalších aplikací od n?j odvozených. Licenci schválilo sdružení OSI a pln? odpovídá Debian Free Software Guidelines.

A samoz?ejm? další, za které nebudeme muset platit. Tímto vás chci požádat, pokud používáte n?jký software, který je zdarma a není ješt? uveden na t?chto stránkách, zašlete mi prosím informace o tom, kde se dá sehnat a jestli n?jak specializován pro n?jakou menšinu uživatel?, tak krátký popis a k ?emu ten program slouží. Také si napište o programy, které byste sami pot?ebovali nebo hledáte bezplatnou alternativu k nejakému komer?nímu software. Samoz?ejm?, že za?nu s programy týkající se hlavn? zálohování DVD a Audio CD, ale to neznamená, že zde nebudou jiné. Chci zde vytvo?it databázi všeho, co je pro opera?ní systém Windows.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage