Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Přehrávač Micro DVD Player - Potřebujete k filmu titulky?
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Software
P?ehráva? Micro DVD Player 1.2 není nikterak veliký, zabírá 2,3 megabajtu. Po bezproblémové instalaci vám na diskovém prostoru zabere zhruba p?t megabajt?.

Požadavky na systém

Samotný program na hardware po?íta?e náro?ný není. Spustíte jej i na obstarožní 486-ce. Avšak filmy, které jsou na CD nebo DVD-ROM, již vyžadují výkon mnohem vyšší. Pro p?ehrávání film? je minimem po?íta? s procesorem na 300 megahertzích, 64 pam?tí RAM a alespo? „?ty?megovou“ grafickou kartou. Jako optimální se jeví alespo? 500 MHz procesor, 128, lépe 256 "mega" pam??i a 32 MB 3D grafická karta. 

K samotnému programu

Vzhled programuPo spušt?ní se objeví sympatický softwarový p?ehráva?, který se po prvotním prozkoumání m?že zdát jako velmi složitý na nastavování. Ovšem zdání klame a nastavovat není pot?eba prakticky nic. Možná práv? jen podporu titulk?. Tu lze aktivovat v základním menu a poté již nic nebrání sledování kýženého filmu.
Ten si vyberete – podobn? jako u hudebních softwarových p?ehráva?? – pomocí tla?ítka Eject/otev?ít. Program bude vyžadovat zadání t?i p?ístupových cest k adresá??m. Jedna je pro samotný film, druhá pro zvuk, který je ve valné v?tšin? jeho sou?ástí, a t?etí cesta pro již zmi?ované titulky.
Máte-li práv? spušt?ný film, m?žete „sko?it“ do jakékoliv jeho ?ásti. Jednoduše zadáte hodinu, minutu a vte?inu ve filmu a v okamžiku se práv? do ní plynule p?enesete.
Pokud máte ve filmu své oblíbené místo, m?žete si jej uložit do jakési záložky. Po kliknutí na toto tla?ítko se vám zobrazí seznam vámi uložených a pojmenovaných scén a není tak problém se dostat práv? na tu „vaši“.
P?ímo na panelu programu m?žete m?nit hlasitost. Ve stavu klidu vidíte ?as, p?i p?ehrávání název filmu a stopáž. 
Pomocí ovládacího kole?ka, v n?mž jsou obsaženy všechny základní „p?íkazy“ typu play a stop, m?žete film také zrychlit ?i zpomalit, a to – ob?ma sm?ry – až t?icetkrát.

Obrazová kvalita

Menu programu

 

Titulky

Titulky se jednoduše k filmu „p?isponkují“, jak již bylo popsáno výše. I u nich je široká možnost nastavení. Zm?nit lze nejen jejich velikost, ale i barvu ?i druh písma. Pokud tedy ?asto na monitor mžouráte a ty malé „blešky“ jsou k nep?e?tení, jist? tuto volbu oceníte. 
Stejn? tak možná uvítáte, že titulky lze nastavit i p?i menší velikosti obrazovky, než je fullscreen.

Cena?

Nejv?tším lákadlem k po?ízení tohoto programu bude jeho cena. Micro DVD Player je ší?en jako tzv. free shareware. Autor?m m?žete zaslat libovolný p?ísp?vek. Pokud tak ovšem neu?iníte, nic z funk?nosti programu omezeno nebude.

Záv?rem

Micro DVD Player je slušn? propracovaným prográmkem. Aplikaci lze sice teroreticky využít také k p?ehrávání hudebních soubor? nebo legálních Video-CD. Nebudeme však zastírat, že program je ur?en p?edevším k p?ehrávání nelegáln? získaných videosoubor?. S ohledem na omezenou funk?nost programu redakce nedoporu?uje Micro DVD Player instalovat.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage