viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Přehrávač Micro DVD Player - Potřebujete k filmu titulky?
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Software
P?ehráva? Micro DVD Player 1.2 není nikterak veliký, zabírá 2,3 megabajtu. Po bezproblémové instalaci vám na diskovém prostoru zabere zhruba p?t megabajt?.

Požadavky na systém

Samotný program na hardware po?íta?e náro?ný není. Spustíte jej i na obstarožní 486-ce. Avšak filmy, které jsou na CD nebo DVD-ROM, již vyžadují výkon mnohem vyšší. Pro p?ehrávání film? je minimem po?íta? s procesorem na 300 megahertzích, 64 pam?tí RAM a alespo? „?ty?megovou“ grafickou kartou. Jako optimální se jeví alespo? 500 MHz procesor, 128, lépe 256 "mega" pam??i a 32 MB 3D grafická karta. 

K samotnému programu

Vzhled programuPo spušt?ní se objeví sympatický softwarový p?ehráva?, který se po prvotním prozkoumání m?že zdát jako velmi složitý na nastavování. Ovšem zdání klame a nastavovat není pot?eba prakticky nic. Možná práv? jen podporu titulk?. Tu lze aktivovat v základním menu a poté již nic nebrání sledování kýženého filmu.
Ten si vyberete – podobn? jako u hudebních softwarových p?ehráva?? – pomocí tla?ítka Eject/otev?ít. Program bude vyžadovat zadání t?i p?ístupových cest k adresá??m. Jedna je pro samotný film, druhá pro zvuk, který je ve valné v?tšin? jeho sou?ástí, a t?etí cesta pro již zmi?ované titulky.
Máte-li práv? spušt?ný film, m?žete „sko?it“ do jakékoliv jeho ?ásti. Jednoduše zadáte hodinu, minutu a vte?inu ve filmu a v okamžiku se práv? do ní plynule p?enesete.
Pokud máte ve filmu své oblíbené místo, m?žete si jej uložit do jakési záložky. Po kliknutí na toto tla?ítko se vám zobrazí seznam vámi uložených a pojmenovaných scén a není tak problém se dostat práv? na tu „vaši“.
P?ímo na panelu programu m?žete m?nit hlasitost. Ve stavu klidu vidíte ?as, p?i p?ehrávání název filmu a stopáž. 
Pomocí ovládacího kole?ka, v n?mž jsou obsaženy všechny základní „p?íkazy“ typu play a stop, m?žete film také zrychlit ?i zpomalit, a to – ob?ma sm?ry – až t?icetkrát.

Obrazová kvalita

Menu programu

 

Titulky

Titulky se jednoduše k filmu „p?isponkují“, jak již bylo popsáno výše. I u nich je široká možnost nastavení. Zm?nit lze nejen jejich velikost, ale i barvu ?i druh písma. Pokud tedy ?asto na monitor mžouráte a ty malé „blešky“ jsou k nep?e?tení, jist? tuto volbu oceníte. 
Stejn? tak možná uvítáte, že titulky lze nastavit i p?i menší velikosti obrazovky, než je fullscreen.

Cena?

Nejv?tším lákadlem k po?ízení tohoto programu bude jeho cena. Micro DVD Player je ší?en jako tzv. free shareware. Autor?m m?žete zaslat libovolný p?ísp?vek. Pokud tak ovšem neu?iníte, nic z funk?nosti programu omezeno nebude.

Záv?rem

Micro DVD Player je slušn? propracovaným prográmkem. Aplikaci lze sice teroreticky využít také k p?ehrávání hudebních soubor? nebo legálních Video-CD. Nebudeme však zastírat, že program je ur?en p?edevším k p?ehrávání nelegáln? získaných videosoubor?. S ohledem na omezenou funk?nost programu redakce nedoporu?uje Micro DVD Player instalovat.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige