levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Siemens
?íkáte si, že pokud chcete slušn? vybavený mobil, musíte sáhnout hloub?ji do pen?ženky? Nebo že neexistuje nadupaný telefon s originálním designem? V tom p?ípad? jste asi neslyšeli o Siemensu M55…

… a pokud slyšeli, pak asi víte, že jeho koncept vychází ze Siemensu S55 (stejn? jako Siemens SL55). A jestliže sledujete aktuální nabídku mobilních telefon?, musíte mi dát za pravdu, že Siemensy pat?í k t?m s nejorigináln?jším designem. Jmenovit? nap?. SL55, MC60, SX1 (mající ?íselnou klávesnici ve dvou svislých sloupcích kolem displeje), S55 a kone?n? i M55.

M55

Design

A ?ím je zajímavý? Tím, ?ím vás upoutá na první pohled: klávesnicí a celkovým stylem do písmene "X". Do X je tém?? vše, v?etn? zadní strany, reproduktoru, dokonce i postraní diody (viz dále). Popisovat vzhled nemá moc smysl, doprovodné fotografie mluví za vše a každý si m?že ud?lat úsudek sv?j.

Kurzorový k?íž spole?n? s kontextovými klávesami p?sobí nezvyklým dojmem, jejich uspo?ádání je však standardní a není ?eho se bát - s ovládáním není problém. Platí to i pro ?ervený a zelený telefonek pro p?ijetí hovoru, který elegantn? navazuje na numerickou klávesnici. Sice se m?že zdát, že jeho stisknutí bude nepohodlné, díky dobrému profilu kláves to jsou zbyte?né obavy.

Jedna z v?cí, která odlišuje "empadesátp?tku" od S55, je absence postraních tla?ítek. Uvoln?ný prostor rozhodn? nez?stal nevyužit - umíst?ny zde jsou dv? ?erven? blikající diody a to z obou stran. Oficiální název je Dynamic Light. A má to své opodstatn?ní. Diody si neblikají jen tak do rytmu nebo pro svoje pot?šení, nýbrž p?i nejr?zn?jších akcích a uživatel sám si m?že nastavit p?i jakých. Namátkou: P?íchozí hovor, p?íchozí zpráva, vybitá baterie, vyhledávání sít?…

Za další d?ležitou informaci považuji to, že Siemens M55 nepodporuje vým?nné kryty a vybrat si m?žete ze t?ech barevných kombinací:

  • sv?tle šedá, tmav? šedá a oranžová tla?ítka
  • tmav? zelená, šedá a ?erná tla?ítka
  • sv?tle šedivá a žlutá.
Já m?l tu ?est jen s první variantou, ?ili s oranžovou, která je podle mého názoru nejpoveden?jší. A to, že kryty nejsou vym?nitelné, je vlastn? pozitivní zpráva, protože díky tomu drží konstrukce relativn? pevn?, vyskytlo se jen nepatrné vrzání zadního krytu. To se ale dá p?ežít.

Displej

Velkou slabinou Siemensu M55 je displej. Je použit tém?? stejný jako u modelu SL55, což znamená, že pracuje v rozlišení 101 x 80 obrazových, p?i?emž je použit opravdu hrubý rastr, který se na dnešní dobu již nehodí. Sice je ur?itou omluvou nižší cena telefonu, ale na dnešní pom?ry… Alespo? trochu pot?šující zprávou je po?et zobrazitelných - p?es ?ty?i tisíce odstín?. Když to srovnám s 256 barvami u S55, je to sm?r k lepšímu, konkurence však zvládne víc.

A co funkce?

Jestliže jsem psal o tom, že je tento extravagantní kousek plnohodnotn? vybavený mobil, nebylo jen tak zb?hdarma. Pod kapotou tohoto krasavce najdete tém?? vše, co od mobilního telefonu o?ekáváte.

Zprávy

Za?neme zprávami. M55 nabízí standardní funkce, jako t?eba odpo?ítávání znak?, rozd?lování dlouhých SMS až na p?t ?ástí, slovník T9, využívat m?žete i EMS. Pam?? na krátké textové zprávy je také vynikající, rovných sto, ovšem pouze v p?ípad?, že máte dostatek místa v uživatelské pam?ti (ta má cca 1,9 MB). Co vás asi pot?ší nejvíce, je podpora multimediálních zpráv MMS. Ta m?že obsahovat p?ibližn? šest obrázk?, melodie a samoz?ejm? i text.

Kontakty

Co se tý?e kontakt?, nikterak nezaostává. Do telefonu se jich vejde 500, p?i?emž zase záleží na volném míst? uživatelské pam?ti. Každá položka pak m?že obsahovat t?i telefonní ?ísla, dv? mailové adresy, internetovou adresu, bydlišt?, narozeniny apod.

Další funkce

Dál už jen ve zkratce. M55 m?že vyzván?t až šestnáctihlasou polyfonií, k dispozici je hlasové ovládání, kalendá?, úkolovník, upomínky, kalkula?ka, stopky, diktafon… Pro milovníky her (a nejen pro n?) je tu podpora Javy.

Nebudete ošizeni ani o možnost prohlížet si wapové stránky, elektronickou poštu si m?žete v klidu prohlížet pomocí e-mailového klienta, chybí snad jen internetový prohlíže?, jehož nep?ítomnost b?žnému uživateli vadit rozhodn? nebude. A když jsme u datových p?enos?, v?zte, že se m?žete p?ipojit pomocí GPRS t?ídy 8 (4+1 timeslot), HSCSD chybí.

Co bude nejspíše vadit nejvíc (i když jak komu), je absence Bluetooth, a co h??, i infraportu, takže jste odkázáni jen na kabel nebo na wap, p?ípadn? MMS.

Výdrž

P?ístroj je napájen lithioiontovou (Li-Ion) s kapacitou 700 mAh, která vydrží p?ibližn? ?ty?i dny. Velice však záleží na tom, jak mobil používáte. Je rozdíl, jestli jen voláte a posíláte SMS nebo hrajete java hry ?i fotíte za pomoci externího fo?á?ku. To pak pot?ebujete nabíje?ku asi každé dva dny. Doba nabíjení trvá pr?m?rn? dv? hodiny.

Záv?r

Siemens M55 je ur?it? ambiciózní mobil, nabízející velké množství funkcí, barevný displej, originální design a v neposlední ?ad? i lákavou cenu. Ta se pohybuje okolo šesti tisíc korun. Reputaci mu zlepšuje i externí fo?á?ek, který si m?žete dokoupit za cca dva a p?l tisíc korun. To vše d?lá z M55 vynikající mobil, který osloví zejména mladší generaci a díky své výbav? nejenom ji.
Výrobce:Siemens
Rozm?ry:101 x 46 x 21 mm
Hmotnost:53 g
Rozm?ry displeje:30 x 26 mm
Rozlišení displeje:101 x 80 bod?
Pohotovostní doba:250h
Doba hovoru:300 min
Baterie:Li-Ion (700 mAh)
Uživatelská pam??:1,9 MB
?eské znaky:Ano
GSM 1900:Ano
SMS Chat:Ne
MMS:Ano
Java:Ano
Vým?nné kryty:Ne
Bluetooth:Ne
Infraport:Ne
Cena:cca 6000 K?
Celkové hodnocení:90%
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika