viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Čtyřikrát rychlejší následovník - Pinnacle InstantCopy 8 - Vše pro pohodlné zálohování filmů z DVD na DVD-R
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Pinnacle
Softwaru pro zálohování filmových DVD se za uplynulý rok urodilo jako hub po dešti. Prodávají ho renomované firmy, neznámí programáto?i, a v neposlední ?ad? existuje i freewarové ?ešení. Spole?nost Pinnacle si se svým InstantCopy 7 držela ?elné postavení v pelotonu díky svému enginu, který dokázal udržet obrazovou kvalitu výsledné zálohy DVD na špi?kové úrovni. I v ostatních ohledech si dost t?žko hledal konkurenci a nebylo snadné na n?m najít n?jaké podstatné mouchy. Co dobrého zd?dila, co nového p?ináší a jak je schopna obstát v tvrdé konkurenci zbrusu nová verze 8, to si hned povíme v naší recenzi.

Na adresu InstatnCopy dopadala z ?ad uživatel? kritika, praný?ující neúnosnou délku doby zálohování, která se pohybovala oklo 2,5 hodiny i na rychlém 2GHz po?íta?i. Výsledek sice stál za to a nedal se co do preciznosti zpracování srovnat s konkurencí, le? "náš zákazník, náš pán", a tak Pinnacle do aplikace vedle High Quality modu implementoval High Speed mod. Ten dokáže disk zpracovat 4x rychleji, p?i stále ješt? dostate?n? solidní obrazové kvalit?. Další nová funkce op?t reaguje na p?ipomínky uživatel? a je zam??ena na lepší možnosti výb?ru obsahu DVD. Konkrétn? lze nyní na DVD-R zazálohovat toliko film, a na grafická menu a vše ostatní kolem zapomenout. A to jsou asi dv? hlavní vlastnosti, které verze 8 p?ináší. Pro úplnost ješt? musím zmínit p?ibalení utility InstantDisc pro vytvo?ení virtuální diskové jednotky CD/DVD, elegantn?jší vzhled uživatelského rozhraní, a "jednotla?ítkovou" funkci Direct-to-disc, která bez velkých cavyk? a nastavování p?e?te, zkomprimuje a vypálí požadované DVD. Osobn? si nedokážu p?edstavit, že bych byl ochoten p?ijmout riziko a použil ji. Ale je to op?t zjevný požadavek trhu.

Líbilo & nelíbilo

Kvalita komprimovaného DVD je stále špi?ková (ovšem to už byla ve verzi 7). Je p?íjemné, že High Quality a High Speed režimy lze aplikovat selektivn? na jednotlivé ?ásti disku (hlavní film, trailery, jiné bonusy), a ušet?it tak ?as na v?cech, které vás až moc nezajímají. Rovn?ž oce?uji možnost zálohovat pouze ?istý film bez menu. Ne-p?íjemné však je, že vám program dovolí mít u filmu jen jednu zvukovou stopu a jedny titulky (n?kdy navíc nejdou korektn? vypnout). Další kapitolou je p?íru?ka. Oproti skv?lé minulé je tato ot?esn? povrchní, strohá, neúplná a tedy skoro zbyte?ná. Neexistuje ani help. S tím nap?íklad souvisí ješt? t?etí quality-mod, který jsem zatím nezmínil Keep original video. Název je sice na první pohled samovysv?tlující, ale jak je potom možné, že se p?i zachování originálního obrazu vejde t?eba 6 GB dat na 4,3GB DVD-R? O tom brožurka ml?í. Dokonce nezná ani zmín?ný mod. A na záv?r se pat?í upozornit, že si InstantCopy neporadí úpln? s každým diskem, a místo kompletní zálohy DVD musíte vzít zavd?k zálohou holého filmu. To se však stává i jiným program?m, a je pot?eba se s tím smí?it.

Rozsudek

Pokud žádný podobný nástroj nevlastníte a jde vám o to, zálohovat svá dévédé?ka v maximální možné kvalit?, je InstantCopy stále ješt? výbornou volbou. Dokonce i p?es uvedené nedostatky, protože výsledek je tím, co se po?ítá. Jestliže jste majitelem p?edchozí verze a uvažujte o updatu, asi bude dobré rozmyslet si, zda skute?n? pot?ebujete rychlejší komprimaci nebo rozší?enou separaci obsahu DVD.


Pinnacle InstantCopy 8

stále vysoce kvalitní výstup
rozší?ená separace obsahu

High Speed mod
n?které nedotaženosti

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige