viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Oskar se snaží ztlumit náraz vyšší DPH
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Oskar
Zákazníci telekomunika?ních spole?ností se za?ínají p?ipravovat na to, že budou od p?íštího roku platit víc. Od 1. ledna se totiž zvyšuje sazba DPH u telekomunika?ních služeb z p?ti na 22 procent. Tato zm?na se dotkne i zákazník? Oskara, i když sám operátor nezdražuje. „Musíme respektovat rozhodnutí zákonodárc?, ale tam, kde to bude možné, Oskar vyjde zákazník?m vst?íc, aby jim p?echod na vyšší sazby DPH co nejvíce usnadnil,“ ?íká Chris Robbins, ?editel Oskarova odd?lení tvorby cen.

Jde zejména o uživatele p?edplacených služeb. Oskar kv?li nár?stu dan? zm?ní od nového roku nominální hodnoty dobíjecích kupon? ze 400 a 1000 korun na 500, resp. 1200 korun v?etn? DPH. Zákazníci, kterým na konci roku z?stanou kupony se starými hodnotami, o n? nep?ijdou. Oskar je nechá t?mito kupony dobíjet až do konce b?ezna 2004, a navíc jim navýší kredit o 17 procent.

Stejným zp?sobem Oskar navýší aktuální z?statek kreditu i všem majitel?m Oskaret na p?elomu roku 2003 a 2004. „To znamená, že naši zákazníci vždy dostanou stejné množství služeb, které si p?edplatili p?ed tím, než se zvýšila DPH,“ vysv?tluje Igor P?erovský, viceprezident Oskara pro zna?ku a komunikaci.

Nov? budou také nastaveny hodnoty pro dobití Oskaret v bankomatech a prost?ednictvím M-Plateb (p?ímo z mobilu). Od února budou v nabídce ?ástky 250, 500, 1200 a 2400 korun. Nejnižší ?ástka, kterou bude možno dobíjet kredit, se posunuje z 200 korun na 250. Dobití ?ástkou 250 korun umožní prodloužení platnosti kreditu Oskarty na 13 m?síc?. (Dosud dobití nejnižší ?ástkou neumož?ovalo prodloužit platnost p?edplacené karty v?bec.)

Tarifní zákazníci poznají v lednu nár?st DPH podle tlouš?ky obálky s vyú?továním služeb. Oskar jim totiž pošle hned dva da?ové doklady, jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v prosinci 2003 a jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v lednu 2004. A pro p?ehlednost p?iloží ješt? dokument shrnující údaje uvedené v p?iložených da?ových dokladech. Na služby poskytnuté v prosinci 2003 bude uplatn?na p?tiprocentní sazba DPH, v lednu 2004 již dvaadvacetiprocentní sazba DPH.

Firemní zákazníci, kte?í jsou plátci DPH, budou moci i nadále uplatnit zaplacenou da? v p?iznání k DPH.

Igor P?erovský
Viceprezident pro zna?ku a komunikaci

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky