levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Oskar
Zákazníci telekomunika?ních spole?ností se za?ínají p?ipravovat na to, že budou od p?íštího roku platit víc. Od 1. ledna se totiž zvyšuje sazba DPH u telekomunika?ních služeb z p?ti na 22 procent. Tato zm?na se dotkne i zákazník? Oskara, i když sám operátor nezdražuje. „Musíme respektovat rozhodnutí zákonodárc?, ale tam, kde to bude možné, Oskar vyjde zákazník?m vst?íc, aby jim p?echod na vyšší sazby DPH co nejvíce usnadnil,“ ?íká Chris Robbins, ?editel Oskarova odd?lení tvorby cen.

Jde zejména o uživatele p?edplacených služeb. Oskar kv?li nár?stu dan? zm?ní od nového roku nominální hodnoty dobíjecích kupon? ze 400 a 1000 korun na 500, resp. 1200 korun v?etn? DPH. Zákazníci, kterým na konci roku z?stanou kupony se starými hodnotami, o n? nep?ijdou. Oskar je nechá t?mito kupony dobíjet až do konce b?ezna 2004, a navíc jim navýší kredit o 17 procent.

Stejným zp?sobem Oskar navýší aktuální z?statek kreditu i všem majitel?m Oskaret na p?elomu roku 2003 a 2004. „To znamená, že naši zákazníci vždy dostanou stejné množství služeb, které si p?edplatili p?ed tím, než se zvýšila DPH,“ vysv?tluje Igor P?erovský, viceprezident Oskara pro zna?ku a komunikaci.

Nov? budou také nastaveny hodnoty pro dobití Oskaret v bankomatech a prost?ednictvím M-Plateb (p?ímo z mobilu). Od února budou v nabídce ?ástky 250, 500, 1200 a 2400 korun. Nejnižší ?ástka, kterou bude možno dobíjet kredit, se posunuje z 200 korun na 250. Dobití ?ástkou 250 korun umožní prodloužení platnosti kreditu Oskarty na 13 m?síc?. (Dosud dobití nejnižší ?ástkou neumož?ovalo prodloužit platnost p?edplacené karty v?bec.)

Tarifní zákazníci poznají v lednu nár?st DPH podle tlouš?ky obálky s vyú?továním služeb. Oskar jim totiž pošle hned dva da?ové doklady, jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v prosinci 2003 a jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v lednu 2004. A pro p?ehlednost p?iloží ješt? dokument shrnující údaje uvedené v p?iložených da?ových dokladech. Na služby poskytnuté v prosinci 2003 bude uplatn?na p?tiprocentní sazba DPH, v lednu 2004 již dvaadvacetiprocentní sazba DPH.

Firemní zákazníci, kte?í jsou plátci DPH, budou moci i nadále uplatnit zaplacenou da? v p?iznání k DPH.

Igor P?erovský
Viceprezident pro zna?ku a komunikaci

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika