viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Oskar se snaží ztlumit náraz vyšší DPH
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Oskar
Zákazníci telekomunika?ních spole?ností se za?ínají p?ipravovat na to, že budou od p?íštího roku platit víc. Od 1. ledna se totiž zvyšuje sazba DPH u telekomunika?ních služeb z p?ti na 22 procent. Tato zm?na se dotkne i zákazník? Oskara, i když sám operátor nezdražuje. „Musíme respektovat rozhodnutí zákonodárc?, ale tam, kde to bude možné, Oskar vyjde zákazník?m vst?íc, aby jim p?echod na vyšší sazby DPH co nejvíce usnadnil,“ ?íká Chris Robbins, ?editel Oskarova odd?lení tvorby cen.

Jde zejména o uživatele p?edplacených služeb. Oskar kv?li nár?stu dan? zm?ní od nového roku nominální hodnoty dobíjecích kupon? ze 400 a 1000 korun na 500, resp. 1200 korun v?etn? DPH. Zákazníci, kterým na konci roku z?stanou kupony se starými hodnotami, o n? nep?ijdou. Oskar je nechá t?mito kupony dobíjet až do konce b?ezna 2004, a navíc jim navýší kredit o 17 procent.

Stejným zp?sobem Oskar navýší aktuální z?statek kreditu i všem majitel?m Oskaret na p?elomu roku 2003 a 2004. „To znamená, že naši zákazníci vždy dostanou stejné množství služeb, které si p?edplatili p?ed tím, než se zvýšila DPH,“ vysv?tluje Igor P?erovský, viceprezident Oskara pro zna?ku a komunikaci.

Nov? budou také nastaveny hodnoty pro dobití Oskaret v bankomatech a prost?ednictvím M-Plateb (p?ímo z mobilu). Od února budou v nabídce ?ástky 250, 500, 1200 a 2400 korun. Nejnižší ?ástka, kterou bude možno dobíjet kredit, se posunuje z 200 korun na 250. Dobití ?ástkou 250 korun umožní prodloužení platnosti kreditu Oskarty na 13 m?síc?. (Dosud dobití nejnižší ?ástkou neumož?ovalo prodloužit platnost p?edplacené karty v?bec.)

Tarifní zákazníci poznají v lednu nár?st DPH podle tlouš?ky obálky s vyú?továním služeb. Oskar jim totiž pošle hned dva da?ové doklady, jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v prosinci 2003 a jeden za telekomunika?ní služby poskytnuté v lednu 2004. A pro p?ehlednost p?iloží ješt? dokument shrnující údaje uvedené v p?iložených da?ových dokladech. Na služby poskytnuté v prosinci 2003 bude uplatn?na p?tiprocentní sazba DPH, v lednu 2004 již dvaadvacetiprocentní sazba DPH.

Firemní zákazníci, kte?í jsou plátci DPH, budou moci i nadále uplatnit zaplacenou da? v p?iznání k DPH.

Igor P?erovský
Viceprezident pro zna?ku a komunikaci

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige