levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Nový telefon od tradi?ního výrobce. Telefon obsahuje kameru, barevný displej, dva druhy klávesnice (klasická a rozkládací), podporuje bluetooth...

Vlastnosti a funkce telefonu

Hmotnost: 100 g (v?etn? baterie) Nokia 6820
Délka: 107 mm
Ší?ka: 47 mm
Tlouš?ka: 20 mm
Doba hovoru: max. 7 hod
Pohotovostní doba: max. 10 dn?
Provozní frekvence: EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Pam??: 3,5 MB (sdílená)
Nejd?ležit?jší sou?ásti: barevný displej, integrovaná digitální kamera, úplná klávesnice, joystick (ovládání v p?ti sm?rech), SyncML, Java™ technologie, Bluetooth, elektronická pen?ženka, GPRS...

Klávesnice

Stejn? jako u p?edch?dce, tj. Nokie 6800, máte možnost volit p?i psání SMS, email?... z dvou typ? klávesnice. Prvním je klasická, tedy to, co každý z nás zná ze svého mobilu. Druhý typ klávesnice získáte rozložením telefonu, tím vznikne úplná klávesnice, stejn? jako u po?íta?e (nebo Nokie 5510). Po rozložení se displej sám automaticky oto?í o 90°. Je tedy jen na vás, jaký zp?sob psaní vám vyhovuje a ten si m?žete zvolit.

Displej

Displej z?stal naprosto stejný jako u typu 6800. Tzn. rozlišení 128 x 128 pixel? a podpora 4096 barev. Po rozložení klávesnice nemusíte nic nastavovat, displej se sám pooto?í o 90°.

Digitální kamera

Narozdíl od typu Nokia 6800 je telefon je vybaven integrovanou CIF kamerou s režimem no?ního fotografování. Jako hledá?ek vám u telefonu slouží displej. M?žete tedy fotit a natá?et krátké videosekvence, ale jste omezeni velikostí sdílené pam?ti - tj. 3,5 MB, což ale p?i daném rozlišení není tak málo, jak se m?že zdát.

SMS, MMS a email

Jak je už zvykem, na psaní SMS máte vyhrazeno 459 znak?. P?i odesílání delší SMS (více než 160 znak?) bude zpráva rozd?lena do 160znakových blok? (a samoz?ejm? vám operátor zaú?tuje za každý blok cenu jedné SMS, i když je to naprosto nesmyslné (tedy pro zákazníka, pro operátora to má vcelku jasný cíl)). Pokud chcete rozeslat stejnou zprávu více lidem, m?žete k tomu použít funkci "Rozd?lovník", pomocí které si za?adíte kontakty do skupin, a pak zprávu m?žete místo jednomu ?lov?ku poslat celé skupin?.  Fotografie, videa a zvukové záznamy m?žete rozesílat pomocí MMS.

Emailová aplikace podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Navíc telefon umož?uje p?ipojení k firemní pošt? BlackBerry, tzn. že se nemusíte p?ihlašovat k serveru, ale pošta je p?ímo doru?ována.

Java™

Java™ vám umožní stáhnout si r?zné aplikace - hry, vyzván?cí tóny, nástroje pro organizování denního programu... . V telefonu máte již p?edinstalovány n?které užite?né aplikace. Za neužite?n?jší (teda krom? her :-) ) považuji "Converter II". Pomocí této aplikace m?žete p?evád?t m?ny, délkové a váhové jednotky, teploty a mnoho dalšího do r?zných soustav b?žných v té které zemi.

Pam??

Jak již bylo zmín?no, telefon vám nabízí 3,5 MB sdílené pam?ti, do které se ukládají veškerá videa, obrázky, Javy aplikace, SMS,... .

P?ipojení

Mobilní telefon lze propojit s jiným mobilním telefonem ?i po?íta?em pomocí infra?ervené rozhraní, bluetooth nebo kabelu a p?íslušného programu.

Správa osobních informací (PIM)

K dispozici máte kalendá?, kontakty, poznámky a seznam úkol?. Data uložená v mobilním telefonu m?žete synchronizovat s kompatibilním osobním po?íta?em.

Zhodnocení

Oproti modelu 6800 došlo k mnoha vylepšením, telefon má nyní menší rozm?ry a je leh?í. Také již pracuje ve všech 3 pásmech (EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900) a joystick umož?uje pohyb v p?ti sm?rech (u modelu 6800 pouze ve ?ty?ech).

Jedná se o telefon, který m?že využít široké spektrum uživatel?. Má všechny d?ležité sou?ásti, které by m?l dnešní mobilní telefon mít a na první pohled má také líbivý design s jedním zyjímavým prvkem - odklopnou klávesnicí. Telefon by m?l být uveden na trh v nejbližší dob? - v prvním ?tvrtletí roku 2004.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika