viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Nokia 6820
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Nový telefon od tradi?ního výrobce. Telefon obsahuje kameru, barevný displej, dva druhy klávesnice (klasická a rozkládací), podporuje bluetooth...

Vlastnosti a funkce telefonu

Hmotnost: 100 g (v?etn? baterie) Nokia 6820
Délka: 107 mm
Ší?ka: 47 mm
Tlouš?ka: 20 mm
Doba hovoru: max. 7 hod
Pohotovostní doba: max. 10 dn?
Provozní frekvence: EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
Pam??: 3,5 MB (sdílená)
Nejd?ležit?jší sou?ásti: barevný displej, integrovaná digitální kamera, úplná klávesnice, joystick (ovládání v p?ti sm?rech), SyncML, Java™ technologie, Bluetooth, elektronická pen?ženka, GPRS...

Klávesnice

Stejn? jako u p?edch?dce, tj. Nokie 6800, máte možnost volit p?i psání SMS, email?... z dvou typ? klávesnice. Prvním je klasická, tedy to, co každý z nás zná ze svého mobilu. Druhý typ klávesnice získáte rozložením telefonu, tím vznikne úplná klávesnice, stejn? jako u po?íta?e (nebo Nokie 5510). Po rozložení se displej sám automaticky oto?í o 90°. Je tedy jen na vás, jaký zp?sob psaní vám vyhovuje a ten si m?žete zvolit.

Displej

Displej z?stal naprosto stejný jako u typu 6800. Tzn. rozlišení 128 x 128 pixel? a podpora 4096 barev. Po rozložení klávesnice nemusíte nic nastavovat, displej se sám pooto?í o 90°.

Digitální kamera

Narozdíl od typu Nokia 6800 je telefon je vybaven integrovanou CIF kamerou s režimem no?ního fotografování. Jako hledá?ek vám u telefonu slouží displej. M?žete tedy fotit a natá?et krátké videosekvence, ale jste omezeni velikostí sdílené pam?ti - tj. 3,5 MB, což ale p?i daném rozlišení není tak málo, jak se m?že zdát.

SMS, MMS a email

Jak je už zvykem, na psaní SMS máte vyhrazeno 459 znak?. P?i odesílání delší SMS (více než 160 znak?) bude zpráva rozd?lena do 160znakových blok? (a samoz?ejm? vám operátor zaú?tuje za každý blok cenu jedné SMS, i když je to naprosto nesmyslné (tedy pro zákazníka, pro operátora to má vcelku jasný cíl)). Pokud chcete rozeslat stejnou zprávu více lidem, m?žete k tomu použít funkci "Rozd?lovník", pomocí které si za?adíte kontakty do skupin, a pak zprávu m?žete místo jednomu ?lov?ku poslat celé skupin?.  Fotografie, videa a zvukové záznamy m?žete rozesílat pomocí MMS.

Emailová aplikace podporuje protokoly POP3, IMAP4 a SMTP. Navíc telefon umož?uje p?ipojení k firemní pošt? BlackBerry, tzn. že se nemusíte p?ihlašovat k serveru, ale pošta je p?ímo doru?ována.

Java™

Java™ vám umožní stáhnout si r?zné aplikace - hry, vyzván?cí tóny, nástroje pro organizování denního programu... . V telefonu máte již p?edinstalovány n?které užite?né aplikace. Za neužite?n?jší (teda krom? her :-) ) považuji "Converter II". Pomocí této aplikace m?žete p?evád?t m?ny, délkové a váhové jednotky, teploty a mnoho dalšího do r?zných soustav b?žných v té které zemi.

Pam??

Jak již bylo zmín?no, telefon vám nabízí 3,5 MB sdílené pam?ti, do které se ukládají veškerá videa, obrázky, Javy aplikace, SMS,... .

P?ipojení

Mobilní telefon lze propojit s jiným mobilním telefonem ?i po?íta?em pomocí infra?ervené rozhraní, bluetooth nebo kabelu a p?íslušného programu.

Správa osobních informací (PIM)

K dispozici máte kalendá?, kontakty, poznámky a seznam úkol?. Data uložená v mobilním telefonu m?žete synchronizovat s kompatibilním osobním po?íta?em.

Zhodnocení

Oproti modelu 6800 došlo k mnoha vylepšením, telefon má nyní menší rozm?ry a je leh?í. Také již pracuje ve všech 3 pásmech (EGSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900) a joystick umož?uje pohyb v p?ti sm?rech (u modelu 6800 pouze ve ?ty?ech).

Jedná se o telefon, který m?že využít široké spektrum uživatel?. Má všechny d?ležité sou?ásti, které by m?l dnešní mobilní telefon mít a na první pohled má také líbivý design s jedním zyjímavým prvkem - odklopnou klávesnicí. Telefon by m?l být uveden na trh v nejbližší dob? - v prvním ?tvrtletí roku 2004.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige