levitra fk levitra pillen levitra pil viagra pil viagra pillen cialis kopen in belgie cialis kopen levitra 10 mg kopen levitra 10 mg levitra 20 mg kopen levitra 20 mg kamagra kopen kamagra 100mg kamagra bestellen levitra compendium viagra compendium viagra pour femme viagra femme cialis pas cher cialis generique
viagra pil levitra pillen viagra pills nz kamagra gel kaufen viagra resepti viagra suisse kamagra gel kamagra gel priligy belgie kamagra pris viagra pris cialis schweiz comprar Kamagra vardenafil generico levitra bayer levitra 20 mg cialis 20 mg levitra generico kamagra gel nz kamagra original
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Ano, zase jednou telefon, který umí tém?? vše. Integrované rádio a MP3 p?ehráva? samoz?ejmostí, digitální fotoaparát s možností záznamu videa k dispozici a to vše ve st?ídmém designu.

Nabídka mobilních telefon? od Nokie je velmi široká a uspokojí tém?? každého - od teenager?, kterým jsou ur?eny telefony s výst?edn?jším designem, p?es "normálního" ?lov?ka, jenž nepot?ebuje úpln? všechny funkce, jaké jsou dnes k dispozici, až po manažery - ti ocení zejména propracované ?asové funkce typu kalendá?, upomínky, úkolovník apod. Po ?em ale takoví lidé p?íliš netouží, je p?íliš excentrický design, typu Nokia 3650, ?i Siemens M55 (nic proti gustu, n?kterým m?že vyhovovat). A práv? pro ty nejnáro?n?jší uvedla tato finská firma mobil s ozna?ením Nokia 6230.

Co m?že nabídnout?

Sv?tlé provedení modelu Nokia 6230 Celá recenze by se dala prakticky shrnout do jednoho odstavce, ve kterém bych vyjmenoval veškeré nedostatky (kterých by jen tak mimochodem nebylo mnoho :->), na konci se rozlou?il informací o pom?rn? vysoké cen? a vy jste mohli dál brouzdat internetem (samoz?ejm? po PCsv?tu.cz, jak jinak :-). Telefon si však zaslouží v?tší pozornost, protože n?co takového se nerodí každý den. Není totiž ur?en jen pro práci, jak jsem nazna?il výše. Výrobce neopomn?l skute?nost, že mobily jsou v sou?asnosti výceú?elová za?ízení, a tak má Nokia 6320 pom?rn? velkou multimediální podporu. V praxi to p?edstavuje digitální fotoaparát (?ekali jste snad Nokii bez fo?á?ku?) s možností záznamu krátkého videa a p?edevším rádio a MP3 p?ehráva?. K tomu vým?nné kryty, MMS...

Design

Tmavé provedení modelu Nokia 6230 Nokia 6230 je jeden z mála telefon?, na kterém není skoro nic zajímavého (s trochou nadsázky) a krom? širšího prost?edního sloupce kláves ni?ím zvláš? neupoutá. Nutno ?íct, že proti designu nemám výhrady a navíc ne každý má v oblib? módní výst?elky. Už jsem se zmínil o vým?nných krytech, tak tuto informaci doplním ješt? o po?et barevných verzích - jsou dv? základní: ?erná a bílá, vždy s kontrastními dopl?ky (dá-li se to tak ?íct).

Nakousl jsem klávesnici, myšlenku dokon?ím. Výrobce se u tak vybaveného mobilu rozhodl nijak s ní výrazn? neexperimentovat , jak je v poslední dobou v mód? (viz Siemens SX1, MC60, Nokia 3200) a zachoval klasické rozpoložení, což se pozitivn? projevilo na pohodlnosti ovládání p?ístroje. Jednotlivá tla?ítka mají hranatý charakter a od ostatních klávesnic se tahle liší širším prost?edním sloupcem. P?vodn? jsem m?l strach, zda se to n?jak neprojeví p?i psaní, ale obavy byly zbyte?né - nem?lo by se vám stát, že by jste se p?ehmátli, p?íjemný je i stisk.

Displej mohl být v?tší

Displej je jedna z mála v?cí, kterou bych Nokii 6230 vytkl. Ne, že by zobrazoval málo barev - je TFT a dokáže obrazit až 65 000 odstín? - ale mohl být v?tší. Podobná situace je i u prvního vé?ka od Nokie s názvem 7200 - tam je tato záležitost ješt? markantn?jší . P?esv?d?ování o kvalit? je nošením d?íví do lesa a radši uvedu rozlišení. To je rovných 128 × 128 obrazových bod?, ?ili displej je tvaru ?tverce (pro úplnost rozm?ry: 27 × 27 mm).

Telefonujeme

Telefonování - p?vodní poslání telefon?. Dnes však uživatele více zajímá, jestli daný telefon umí polyfonii (umí), jestli si m?že vytvo?it vlastní melodie (m?že), má-li dostate?né místo k ukládání kontakt? (má - 1000), zda mobil vibruje (vibruje) atd. U tohoto modelu je ale k vid?ní i v?c, která zase tak ?astá není (nebo jsem si tak zvykl na Siemensy?). Jedná se o sou?asné zp?ístupn?ní kontakt? na SIM kart? a uživatelské pam?ti.

Zprávy

Plynule p?echázíme do oblasti vybavení telefonu a jako vždy za?neme zprávami. Recenzent už skoro neví, co by m?l o zprávách psát. Funkce pro práci s krátkými textovými zprávami jsou po?ád stejné, MMS samoz?ejm? nechybí, jen m? trochu p?ekvapila absence EMS, protože co si pamatuji, tyto zprávy podporovaly snad všechny telefony. Co je pro uživatele d?ležité, bude nejspíše maximální po?et uložených zpráv. A kolik jich je? Nebudu zdržovat, je jich 150, ale s tím, že si je nem?žete uložit do archivu. Škoda (this is not advert :->). Do tohoto odstavce ješt? pat?í E-mailový klient, ke kterému nemám žádné v?tší výhrady.

Ostatní funkce a multimédia

Tentokrát Nokia opravdu p?išla na to, co si zákazník p?eje (tzn. vše, co je dnes "IN" :-) a co chce ve svém telefonu mít. Vzhledem k povaze telefonu jsou samoz?ejmostí funkce organizující ?as, p?eloženo:

  • Kalendá?
  • Upomínky
  • Úkolovník
  • Kalkula?ka
  • Stopky
  • Opakovaný budík
V kancelá?i ješt? z?staneme, nebyla opomenuta ani synchronizace. A jak se vlastn? m?žeme s po?íta?em spojit? K dispozici jsou klasicky t?i rozhraní: Propojení p?es kabel, a máte-li radši p?enos informací vzduchem, ochotn? poslouží infraport a Bluetooth.

 

Práce, ach ta práce. Ale život není jen o ní. Prost? bez relaxace a odpo?inku se ?lov?k moc dlouho neobejde a tak p?ichází na pomoc Nokia 6230. Má totiž v sob? integrovaný MP3 p?ehráva? (interní pam?? má kapacitu p?ibližn? 8,8 MB) a rádio, a tak sta?í vsunout do ur?eného otvoru sluchátka a m?žete si dosytosti, a do doby než se vybije baterie :-(, poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Pokud nemáte po ruce sluchátka, nevadí. Zvuk m?že vycházet i z vestav?ného reproduktoru. Ne?ekejte však špi?kový zvuk, na druhou stranu, když p?ihlédnu k velikosti, není to úpln? nejhorší.

K dobré pohod? p?isp?je ur?it? i Java (pro nezasv?cené - nej?ast?ji se využívá jako programovací jazyk pro hry) a integrovaný digitální fotoaparát. A jak jsem apeloval v úvodu, zvládne i záznam krátkého videa.

A jsme u poslední záležitosti - p?ipojení k wapu atd. Jen ve zkratce - GPRS t?ídy 10, HSCSD (43,2 kb/s), hardwarový modem, e-mailový klient, obejít se musíte bez internetového prohlíže?e.

Záv?r

Hodnocení Nokie 6230 nem?že být jiné než kladné. Je to opravdu kvalitní telefon, ovšem jen pro toho, kdo má volných asi 14 tisíc korun.

VýrobceNokia
Rozm?ry103 × 44 × 20 mm
Hmotnost97 g
Displej/ barvyGrafický/ 65 tisíc barev
Rozlišení displeje128 × 128
Rozm?ry displeje27 × 27 mm
Pásma GSM900 / 1800 / 1900
AkumulátorLi-Ion
Pohotovostní doba300 h
Doba hovoru300 min
Hlasové ovládáníAno
Pam?? na ?ísla1000
Pam?? na SMS150
Výcepoložkový seznamAno
Skupiny/profily/filtry hovor?Ano/ano/ano
Vibra?ní vyzván?níAno
Hlasité handsfeeAno
Záznamník hovoruAno
MMSAno
Vlastní melodieAno
JavaAno
Digitální fotoaparátAno
MP3 p?ehráva?Ano
RádioAno
HSCSDAno
GPRST?ída 10 (4/2)
Infraport/BluetoothAno/ne

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
kamagra belgique cialis compendium levitra precio kamagra 100 mg kamagra gel kamagra tabletten kamagra now kamagra 100mg viagra prijs tadalafil kaufen vardenafil uk viagra kaufen cialis generiek cialis hinta cialis online kamagra 100mg kamagra gel levitra vademecum levitra compendium kamagra gel canada
kamagra jelly kamagra oral jelly cialis o viagra viagra bestellen viagra generika viagra schweiz levitra schweiz levitra compendium levitra 20mg preis schweiz kamagra gel kamagra flashback kamagra pris kamagra kopen kamagra bestellen kamagra pillen viagra kopen viagra online viagra prijs viagra kaufen viagra generika