viagra hinta viagra vaikutus viagra virosta cialis hinta cialis 20 mg cialis kokemuksia kamagra jelly kamagra vaikutusaika kamagra 100 mg kamagra gel kamagra gel kaufen kamagra bestellen schweiz cialis generika cialis schweiz cialis kaufen kamagra gel kamagra kaufen kamagra schweiz kamagra gel kamagra 100mg oral jelly kamagra oral jelly kamagra que es kamagra 100mg
Nokia 6230 - telefon, který umí téměř vše
comprar cialis kamagra gel viagra suisse kamagra 100 sildenafil generique Viagra sydney viagra preis schweiz cialis preis kamagra now uk cialis pris kamagra jelly levitra 20mg preis schweiz kamagra 100mg kaufen cialis belgique viagra compendium cialis bijsluiter cialis tilskud kamagra kaufen viagra belgique levitra nz
kamagra 100 levitra kopen cialis kaufen cialis 20mg kamagra 100mg acheter kamagra kamagra portugal levitra infarmed Kamagra comprare kamagra sydney levitra compendium kamagra gel kaufen cialis 20mg levitra belgie viagra pharmacie cialis compendium Kamagra comprar levitra original levitra compendium viagra compendium
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
viagra kaufen viagra original acquisto viagra kamagra italia viagra originale viagra online levitra prezzo levitra generico vardenafil generico comprare kamagra kamagra prezzo Kamagra comprare kamagra 100mg kamagra prezzo kamagra jelly kamagra 100 cialis o viagra kamagra oral jelly kamagra online kamagra ebay
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Ano, zase jednou telefon, který umí tém?? vše. Integrované rádio a MP3 p?ehráva? samoz?ejmostí, digitální fotoaparát s možností záznamu videa k dispozici a to vše ve st?ídmém designu.

Nabídka mobilních telefon? od Nokie je velmi široká a uspokojí tém?? každého - od teenager?, kterým jsou ur?eny telefony s výst?edn?jším designem, p?es "normálního" ?lov?ka, jenž nepot?ebuje úpln? všechny funkce, jaké jsou dnes k dispozici, až po manažery - ti ocení zejména propracované ?asové funkce typu kalendá?, upomínky, úkolovník apod. Po ?em ale takoví lidé p?íliš netouží, je p?íliš excentrický design, typu Nokia 3650, ?i Siemens M55 (nic proti gustu, n?kterým m?že vyhovovat). A práv? pro ty nejnáro?n?jší uvedla tato finská firma mobil s ozna?ením Nokia 6230.

Co m?že nabídnout?

Sv?tlé provedení modelu Nokia 6230 Celá recenze by se dala prakticky shrnout do jednoho odstavce, ve kterém bych vyjmenoval veškeré nedostatky (kterých by jen tak mimochodem nebylo mnoho :->), na konci se rozlou?il informací o pom?rn? vysoké cen? a vy jste mohli dál brouzdat internetem (samoz?ejm? po PCsv?tu.cz, jak jinak :-). Telefon si však zaslouží v?tší pozornost, protože n?co takového se nerodí každý den. Není totiž ur?en jen pro práci, jak jsem nazna?il výše. Výrobce neopomn?l skute?nost, že mobily jsou v sou?asnosti výceú?elová za?ízení, a tak má Nokia 6320 pom?rn? velkou multimediální podporu. V praxi to p?edstavuje digitální fotoaparát (?ekali jste snad Nokii bez fo?á?ku?) s možností záznamu krátkého videa a p?edevším rádio a MP3 p?ehráva?. K tomu vým?nné kryty, MMS...

Design

Tmavé provedení modelu Nokia 6230 Nokia 6230 je jeden z mála telefon?, na kterém není skoro nic zajímavého (s trochou nadsázky) a krom? širšího prost?edního sloupce kláves ni?ím zvláš? neupoutá. Nutno ?íct, že proti designu nemám výhrady a navíc ne každý má v oblib? módní výst?elky. Už jsem se zmínil o vým?nných krytech, tak tuto informaci doplním ješt? o po?et barevných verzích - jsou dv? základní: ?erná a bílá, vždy s kontrastními dopl?ky (dá-li se to tak ?íct).

Nakousl jsem klávesnici, myšlenku dokon?ím. Výrobce se u tak vybaveného mobilu rozhodl nijak s ní výrazn? neexperimentovat , jak je v poslední dobou v mód? (viz Siemens SX1, MC60, Nokia 3200) a zachoval klasické rozpoložení, což se pozitivn? projevilo na pohodlnosti ovládání p?ístroje. Jednotlivá tla?ítka mají hranatý charakter a od ostatních klávesnic se tahle liší širším prost?edním sloupcem. P?vodn? jsem m?l strach, zda se to n?jak neprojeví p?i psaní, ale obavy byly zbyte?né - nem?lo by se vám stát, že by jste se p?ehmátli, p?íjemný je i stisk.

Displej mohl být v?tší

Displej je jedna z mála v?cí, kterou bych Nokii 6230 vytkl. Ne, že by zobrazoval málo barev - je TFT a dokáže obrazit až 65 000 odstín? - ale mohl být v?tší. Podobná situace je i u prvního vé?ka od Nokie s názvem 7200 - tam je tato záležitost ješt? markantn?jší . P?esv?d?ování o kvalit? je nošením d?íví do lesa a radši uvedu rozlišení. To je rovných 128 × 128 obrazových bod?, ?ili displej je tvaru ?tverce (pro úplnost rozm?ry: 27 × 27 mm).

Telefonujeme

Telefonování - p?vodní poslání telefon?. Dnes však uživatele více zajímá, jestli daný telefon umí polyfonii (umí), jestli si m?že vytvo?it vlastní melodie (m?že), má-li dostate?né místo k ukládání kontakt? (má - 1000), zda mobil vibruje (vibruje) atd. U tohoto modelu je ale k vid?ní i v?c, která zase tak ?astá není (nebo jsem si tak zvykl na Siemensy?). Jedná se o sou?asné zp?ístupn?ní kontakt? na SIM kart? a uživatelské pam?ti.

Zprávy

Plynule p?echázíme do oblasti vybavení telefonu a jako vždy za?neme zprávami. Recenzent už skoro neví, co by m?l o zprávách psát. Funkce pro práci s krátkými textovými zprávami jsou po?ád stejné, MMS samoz?ejm? nechybí, jen m? trochu p?ekvapila absence EMS, protože co si pamatuji, tyto zprávy podporovaly snad všechny telefony. Co je pro uživatele d?ležité, bude nejspíše maximální po?et uložených zpráv. A kolik jich je? Nebudu zdržovat, je jich 150, ale s tím, že si je nem?žete uložit do archivu. Škoda (this is not advert :->). Do tohoto odstavce ješt? pat?í E-mailový klient, ke kterému nemám žádné v?tší výhrady.

Ostatní funkce a multimédia

Tentokrát Nokia opravdu p?išla na to, co si zákazník p?eje (tzn. vše, co je dnes "IN" :-) a co chce ve svém telefonu mít. Vzhledem k povaze telefonu jsou samoz?ejmostí funkce organizující ?as, p?eloženo:

  • Kalendá?
  • Upomínky
  • Úkolovník
  • Kalkula?ka
  • Stopky
  • Opakovaný budík
V kancelá?i ješt? z?staneme, nebyla opomenuta ani synchronizace. A jak se vlastn? m?žeme s po?íta?em spojit? K dispozici jsou klasicky t?i rozhraní: Propojení p?es kabel, a máte-li radši p?enos informací vzduchem, ochotn? poslouží infraport a Bluetooth.

 

Práce, ach ta práce. Ale život není jen o ní. Prost? bez relaxace a odpo?inku se ?lov?k moc dlouho neobejde a tak p?ichází na pomoc Nokia 6230. Má totiž v sob? integrovaný MP3 p?ehráva? (interní pam?? má kapacitu p?ibližn? 8,8 MB) a rádio, a tak sta?í vsunout do ur?eného otvoru sluchátka a m?žete si dosytosti, a do doby než se vybije baterie :-(, poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Pokud nemáte po ruce sluchátka, nevadí. Zvuk m?že vycházet i z vestav?ného reproduktoru. Ne?ekejte však špi?kový zvuk, na druhou stranu, když p?ihlédnu k velikosti, není to úpln? nejhorší.

K dobré pohod? p?isp?je ur?it? i Java (pro nezasv?cené - nej?ast?ji se využívá jako programovací jazyk pro hry) a integrovaný digitální fotoaparát. A jak jsem apeloval v úvodu, zvládne i záznam krátkého videa.

A jsme u poslední záležitosti - p?ipojení k wapu atd. Jen ve zkratce - GPRS t?ídy 10, HSCSD (43,2 kb/s), hardwarový modem, e-mailový klient, obejít se musíte bez internetového prohlíže?e.

Záv?r

Hodnocení Nokie 6230 nem?že být jiné než kladné. Je to opravdu kvalitní telefon, ovšem jen pro toho, kdo má volných asi 14 tisíc korun.

VýrobceNokia
Rozm?ry103 × 44 × 20 mm
Hmotnost97 g
Displej/ barvyGrafický/ 65 tisíc barev
Rozlišení displeje128 × 128
Rozm?ry displeje27 × 27 mm
Pásma GSM900 / 1800 / 1900
AkumulátorLi-Ion
Pohotovostní doba300 h
Doba hovoru300 min
Hlasové ovládáníAno
Pam?? na ?ísla1000
Pam?? na SMS150
Výcepoložkový seznamAno
Skupiny/profily/filtry hovor?Ano/ano/ano
Vibra?ní vyzván?níAno
Hlasité handsfeeAno
Záznamník hovoruAno
MMSAno
Vlastní melodieAno
JavaAno
Digitální fotoaparátAno
MP3 p?ehráva?Ano
RádioAno
HSCSDAno
GPRST?ída 10 (4/2)
Infraport/BluetoothAno/ne

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
cialis compendium cialis belgie viagra hinta cialis generic canada viagra femenina kamagra portugal kamagra 100 viagra resepti kamagra prix Kamagra comprare kamagra gel kamagra hinta levitra compendium kamagra gel kamagra ebay kamagra 100mg kamagra pour femme kamagra jelly bestellen viagra online levitra belgie
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
cialis 5 mg viagra kokemuksia kamagra gel ireland levitra original ohne rezept levitra online acheter levitra kamagra oral jelly viagra acheter kamagra gel levitra vademecum cialis 20 mg kamagra online super kamagra uk kamagra schweiz cialis generic nz levitra generiek kamagra femme kamagra effet acquisto viagra kamagra sverige