Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Nokia 5140 - nerozbitný telefon
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Nokia
Finská firma Nokia uvede na trh nový mobilní telefon, který by m?l být odolný jak v??i prachu, tak i vod? a náraz?m.

Vlastnosti a hlavní funkce telefonu
Hmotnost:
100,8 g (v?etn? baterie) Nokia 5140
Délka: 106,5 mm
Ší?ka: 46,8 mm
Tlouš?ka: 23,8 mm
Baterie: 760mAh (Li-Ion)
Doba hovoru: max. 300 minut
Pohotovostní doba: max. 300 hodin
Provozní frekvence: 900/1800/1900 MHz

Nejd?ležit?jší sou?ásti
barevný displej
integrovaný fotoaparát
vestav?ný digitální kompas
teplom?r
funkce Push to talk (použití dvou mobilních telefon? jako vysíla?ek)
FM radio
joystick pro pohyb ve ?ty?ech sm?rech...

Tento nový mobilní telefon od finského výrobce je nástupcem modelu Nokia 5100, od kterého p?ejímá jak tvar, tak mnoho funkcí i zp?sob vým?ny kryt? (rozd?lení na horní a spodní díl).
Je ur?en p?edevším pro lidi, kte?í se pohybují v "rizikových oblastech", nap?. na stavb?, kde se snadno stane, že mobil spadne na zem, nebo je post?íkán trochou vody. Bylo myšleno i na ochranu konektor?, tu zajiš?u spodní ?ást krytu. Jak již bylo zmín?no, kryty nejsou klasické, ale stejn? jako u modelu 5100 se skládají z horní a dolní ?ásti a díky nim by nem?l ?áký ten menší pád a trocha vody mobilu ublížit.

Displej
Rozm?ry displeje jsou 27,3 mm x 27,3 mm a podporuje zobrazení až 4096 barev p?i rozlišení 128 x 128 pixel? (tedy naprostý standard). Pro zobrazení textu p?i velikosti 16 pixel? je vyhrazeno p?t ?ádek.

Ovládání
K pohybu do ?ty? sm?r? slouží joystick umíst?ný pod displejem. St?ed joystiku slouží k potvrzení aktuální volby. Dále mobil disponuje pravou a levou funk?ní klávesou. Menu je v podob? seznamu a m?ížky a je samoz?ejm? animované.

Digitální VGA fotoaparát
Tento integrovaný fotoaparát pracuje v maximálním rozlišení 640 x 480 pixel? a nabízí 3 základní režimy fotografování - standardní, portrétní a no?ní. Lze také zvolit kvalitu fotky (a tedy i velikost kterou bude zabírat) a to základní, normální a vysokou. Jako hledá?ek slouží u telefonu jeho displej. M?žete také využít samospoušt?, ale ta má bohužel pevn? nastavenou prodlevu na 10 sekund. Krom? fotografování lze natá?et a p?ehrávat i krátké videosekvence ve formátu H.263.

SMS, MMS a email
Lze posílat zprávy o délce až 450 znak? (p?i poslání budou rozd?leny do n?kolika SMS). Nokia 5140 podporuje jako každý nov?jší telefon prediktivní vkládání textu nejrozší?en?jších jazyk? v Evrop?. Místa pro zprávy v telefonu je víc než dost - až 150 textových zpráv, nebo 50 obrázkových zpráv.
Vzhledem k tomu, že telefon je vybaven integrovanou digitální kamerou, m?žete pomocí MMS posílat jak vlastní fotografie, tak i videa v?etn? zvuku. Velikost jedné MMS je omezena na 100kB.
Telefon podporuje protokoly SMTP, POP3 a IMAP4.

P?enos dat
Nokia 5140 podporuje technologie EDGE Class 6 (3+1, 2+2), GRRS Class 10 (4+1 nebo 3+2) - maximální rychlostí je 57,5 kbit/s. Používat lze také CSD, nebo rychlejší HSCSD. Bohužel telefon neporporuje bluetooth, ani infra?ervené rozhraní.

Java™
Java™ (MIDP 2.0) vám umožní stáhnout si r?zné aplikace, hry... . Maximální velikost ke stažení (jedné aplikace) je 64 kB a maximální velikost midletu (jedné aplikace) je 128 kB.

Zhodnocení
Nokia 5140 ur?it? zaujme svým vzhledem a má co nabídnout, i když nep?ichází s ni?ím novým. Je pravda, že telefonu chybí podpora infra?erveného rozhraní a bluetooth, ale jinak spl?uje všechny požadavky, které na telefon st?ední kategorie m?že ?lov?k mít. Myslím si, že si na trhu své místo ur?it? najde. Hlavn? mezi t?mi, kte?í žádají od svého telefonu, aby p?ežil ?áký ten menší pád, protože takových mobil? není zrovna mnoho. Pokud si chcete Nokii 5140 po?ídit, budete si muset ješt? chvíli po?kat, její uvedení na trh se plánuje n?kdy ve druhém ?tvrtletí tohoto roku.
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage