viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Průvodce mobilními telefony - Recenze Motoroly C350, Siemense SL 55 a Sony Ericssonu T610
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Mobily
Recenze Motoroly C350, Siemense SL 55 a Sony Ericssonu T610. Motorola tentokrát myslela na mén? movité uživatele, Sony Ericsson pot?ší p?edevším manažery a Siemens by se mohl líbit t?m, kte?í dají na image.

Motorola C350

Barevné displeje, které dnes zdobí všechny nov?jší high-end a stylové telefony, pomalu pronikají i do nejlevn?jšího segmentu. Dalším d?kazem je model C350 firmy Motorola, jenž navazuje na svého p?edch?dce C330 a p?ebírá od n?j nap?íklad možnost vým?ny kryt?, a to nejen po stránce barev, ale i tvar?.

Hlavním tahákem novinky by m?l být krom? nízké ceny hlavn? barevný displej. Ten p?i rozlišení 96 x 64 obrázkových bod? dokáže zobrazit až 4 096 barev, což rozhodn? není málo. Na displej se vejdou ?ty?i ?ádky textu, z nichž jedna zobrazuje systémové informace, a ikony.

Po stránce funkcí nabízí Motorola C350 pam?? na sto kontakt? a 30 SMS zpráv, což je v low-end segmentu nadstandardní. Nechybí ani diá?, kalkula?ka, budík, n?jaké ty hry a polyfonní vyzván?ní, pro n?ž je na zadní stran? umíst?n samostatný reproduktor. Pot?ší i rychlá data paketovou technologií GPRS a možnost propojit telefon s po?íta?em b?žným USB kabelem s mini USB konektorem (ten není sou?ástí výbavy. Nejv?tším nedostatkem telefonu je již tradi?n? složitost ovládání (nap?. u psaní zpráv), nep?íliš kvalitní p?íjem signálu a rychlost. Ta se projevuje nap?íklad p?i listování v seznamu ?i p?i procházení menu. Telefon by se m?l na trhu prodávat za velmi atraktivní cenu a ur?en bude spíše mladším uživatel?m, kte?í si hrají s vým?nnými kryty a ocení možnosti personalizace.Siemens SL 55

Dlouho o?ekávaná novinka od n?meckého Siemensu je na první pohled velmi atraktivní a koncep?n? originální. Zp?sob ukrytí klávesnice sice m?že p?ipomínat Nokii 7650, od tohoto telefonu je ale Siemens SL 55 na první pohled na hony vzdálený. Jeho miniaturní rozm?ry a oblé hrany si zamilují p?edevším ženy, líbit se však bude i siln?jšímu pohlaví. P?ístroj koncep?n? vychází z úsp?šného modelu S 55, což poznáte hlavn? v menu a na displeji. Ten sice nabízí více barev, kv?li malému rozlišení to ale není p?íliš znát a ve srovnání s ostatními zna?kami je spíše podpr?m?rný. Ovládání je vcelku jednoduché a intuitivní, klávesy však mají velký odpor a p?i stisku vydávají zbyte?ný hluk. Funk?ní výbava SL 55 je podobná modelu S 55 a zahrnuje vícepoložkový adresá? s kapacitou 550 záznam?, multimediální MMS zprávy a e-mailového klienta, diá?, hry a možnost doinstalovat aplikace v jazyce Java. Jediným rozdílem oproti staršímu kolegovi je absence bezdrátového rádiového spojení Bluetooth. Telefon disponuje sdílenou pam?tí o kapacit? 1,6 MB, což v dnešní dob? rozhodn? není mnoho, a dokáže pracovat s daty pomocí paketové technologie GPRS.

Siemens SL 55 je jeden z telefon?, které si na první pohled velmi oblíbíte, ale záhy zjistíte, že n?které v?ci vám ne zcela vyhovují a mohly být ud?lány trochu jinak. Pro uživatele, který chce na sv?j nový telefon upoutat pozornost, je ale Siemens SL 55 doslova nutnost.Sony Ericsson T610

Nejnov?jší mobilní telefon Sony Ericsson provází mohutná reklamní kampa? a operáto?i jej nasadili na trh za opravdu zajímavé ceny. Zaslouží si tedy T610 naší pozornost? Hned p?i prvním setkání s touto novinkou budete okouzleni nebo roz?arováni, závisí pouze na vašem vkusu. Nám se telefon s relativn? velkým displejem zalíbil nejen designem a materiálem (hliník), ale i rozm?rným barevným displejem schopným zobrazit až 65 000 barev, a v neposlední ?ad? též použitým stylem grafiky. Bohužel pom?rn? záhy jsme p?išli na první zásadní nedostatek. Krásný barevný displej se na p?ímém slune?ním sv?tle m?ní v absolutn? ne?itelnou lesklou ?ernou plochu, na které je opravdu velmi t?žké cokoli rozpoznat.

Co se tý?e výbavy, je Sony Ericsson T610 dokonalý manažerský telefon, roubovaný zábavními funkcemi. Jejich hlavním p?edstavitelem je kvalitní integrovaný fotoaparát, schopný fotit snímky do rozlišení 288 x 352. Ty potom lze odesílat jako p?ílohy multimediálních MMS nebo e-mailových zpráv. Samoz?ejmostí dnešního telefonu jsou rychlá data, T610 nabízí jak HSCSD, tak paketové GPRS. Samoz?ejmostí špi?kových telefon? této zna?ky je i pohodlný Bluetooth. Slabším místem jinak tém?? dokonalého p?ístroje je ovládání, kterému chybí klasické klávesy YES a NO. Zatímco na tuto drobnost si postupem ?asu zvyknete, pouhé 2 MB pam?ti rozhodn? nerozší?íte.Motorola T720i

Upravená verze prvního barevného vé?ka od Motoroly se m?že pochlubit p?edevším podporou MMS zpráv a p?ídavným fotoaprátem, má však menší pam?? a postrádá mailového klienta.


Nokia 5100

Po modelu 5210 p?ináší Nokia na trh další outdoorový telefon s vyšší odolností proti prachu a vlhkosti. Majitele ur?it? pot?ší krom b?žných funkcí i výkonná svítilna, rádio, teplom?r a hlukom?r.


Nokia 7250

Nástupce netradi?n? vyhlížejícího modelu 7110 p?ináší uživatel?m krom užite?n?jšího rozestav?ní kláves také integrovaný fotoaparát a vyšší kapacitu sdílené pam?ti pro aplikace, obrázky a zvuky.


Panasonic GD87

První vé?ko od Panasonicu p?ináší velmi kvalitní barevný displej, integrovaný fotoaparát a mailového klienta. M?že se tedy hodit jak manažer?m, tak i uživatel?m, kte?í cht?jí posílat multimediální zprávy.


Philips Fisio 825

Za velmi nízkou cenu nabízí tenhle mobilní telefon krom barevného displeje a podpory MMS zpráv také manažerské funkce v?etn? e-mailového klienta, GPRS, Bluetooth a kalendá?e.


Samsung A800

Miniaturní vé?ko od korejského výrobce se bude asi více líbit n?žn?jší polovin? populace, ale rozsáhlou pam??, p?íjemné ovládání a barevný displej ocení jist? i mnoho muž?.


Siemens C55

Nejnov?jší zástupce st?ední t?ídy od Siemensu pot?ší p?edevším malými rozm?ry a velmi pohodlnou klávesnicí. Z jeho funkcí stojí za zmínku podpora GPRS (4+1) a aplikací v jazyce Java.


Siemens S55

Manažerský Siemens S55 nabízí velmi širokou paletu funkcí v?etn? technologie Bluetooth, zaostává však v kvalit? barevného displeje a má mnohdy až p?íliš složitou a nelogickou strukturu menu.


Sharp GX-13

Vé?ko nesoucí logo operátora Eurotel se m?že pochlubit špi?kovým interním displejem, intuitivním ovládáním a funkcemi, jež využijí jak manaže?i, tak uživatelé, kte?í se rádi baví.


Sony Ericsson T100

Monochromatický kolib?ík s minimem funkcí a bez rychlých dat dokáže pravd?podobn? uspokojit jen p?íznivce low-endových model?, které si ur?it? získá svými rozm?ry a p?íznivou cenou.
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky