barbour tikkitakki woolrich takki woolrich suomi woolrich helsinki belstaff suomi belstaff takit timberland stockmann timberland suomi duvetica canada moncler montreal ugg praha ugg bazar ugg levne belstaff bunda belstaff bundy belstaff praha woolrich praha woolrich bunda woolrich bundy barbour praha barbour bunda barbour myslbek barbour bunda cena moncler praha moncler cz
moncler skroutz moncler greece moncler athens canada goose greece canada goose skroutz canada goose athens parajumpers skroutz parajumpers athens parajumpers greece woolrich athens belstaff greece belstaff athens timberland athens timberland malaysia barbour singapore moncler singapore woolrich singapore belstaff singapore belstaff singapore canada goose singapore uggs bimba canada goose bambino canada goose roma peuterey altopascio peuterey roma
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Informace
Jde dnes o jeden z nejjednodušších zp?sob? jak se dostat k pen?z?m. Nejv?tší výhoda spo?ívá v tom, že na to nepot?ebujete ani JEDNU JEDINOU KORUNU a v tom, že po spln?ní všech rad uvedených na této stránce DOKÁŽE SYSTÉM HODINY VYD?LÁVAT ÚPLN? SÁM bez vaší aktivity!!! REGISTRACE a všechny pot?ebné rady jsou úpln? ZDARMA.


Pouze pro starší 18-ti let, pokud nejste plnoletí, tak dále ani ne?t?te.
Jde o firmu platící za prohlížení erotických foto/video galerií.
Na této stránce se nachází p?esný postup a rady, co máte ud?lat, aby jste se co nejrychleji a nejefektivn?ji dostali k pen?z?m! Nejedná se o žádný podvod!!! Opravdu to funguje!!! Nikdo od Vás nebude chtít, aby jste na n?co neustále klikali, nebo n?co stahovali, a nebo ?etli n?jaké e-maily. Jediné co bude t?eba, je jednou za ?as skontrolovat, jestli jsou Vámi prohlížené galerie aktivní. Systém samoz?ejm? podporuje tzv. REFERALS, což jsou ú?astníci zaregistrovaní pod Vámi.

 

Jestli jste tuto stránku po úvodních v?tách nevypli, tak tu jsou rady a postup:
Hned ze za?átku Vás chci poprosit, aby jste si pre?etli kompletn? všechno na této stránce, m?žete tím predejít mnohým problém?m a zrychlit Vaše vyd?lávání.

 

REGISTRACE:
Kliknutím SEM se Vám otev?e stránka v novém okn? Directgalleries. Dál kliknete na tla?ítko SING UP. Zobrazí se Vám první krok registrace, kde je pot?ebné vyplnit :
username: - jméno pod jakým se chcete p?ihlašovat
password: - heslo které chcete používat
verify password: - zopakování hesla
email adress: - Vaše e-mailova adresa
date of birth: - m?síc, den a rok Vašeho narození (?astá chyba p?i registraci, ale opravdu musíte zadat jako první m?síc.)
(POZOR všechny údaje vypl?ujte pravdiv?!!! aby jste mohli dostat Vaše vyd?lané peníze)
dál zaškrtn?te polí?ko p?ed I have read and agree to the terms of service. a stiskn?te tla?ítko pod tím.

 

 

Objeví se Vám další okno, kde je pot?eba doplnit ostatní údaje o Vás.
first name: - k?estní jmeno
last name: - p?íjmení
street address: - ulice, ?. domu
city: - m?sto, kde bydlíte
state: - vypl?te kolonku other, pokud nežijete v USA
zip code: - sm?rovací ?íslo
country: - stát ve kterém žijete
province: - kraj ve kterém se nachází Vaše bydlišt?
Stiskn?te tla?ítko pod tím.
Nakonec sa Vám ješte zobrazí okno ve, kterém je t?eba vyplnit bezpe?nostní otázku a odpov??. Toto zabezpe?ení sa dá potom použít v p?ípad?, že zapomenete heslo.
vyberte si nap?. otázku What is name of your first school? (jaké je jméno Vaší základní školy?)
a do okýnka pod tím napište odpov?? a stiskn?te tla?ítko pod tím.

 

Otev?e se Vám formulá? na p?ihlášení do systému, jestli ne, tak klikn?te na tla?ítko MEMBERS a p?ihlašte se do systému.

 

Pro dokon?ení registrace Vám nemá p?ijít žádný potvrzovací email. Po p?ihlášení klikn?te na tla?ítko EARN MONEY a potom na odkaz Click here to start your Direct Gallery Feed. Otev?e se Vám další okno, ve kterém se zobrazují každých 30s nové fotogalerie. A m?žete za?ít vyd?lávat!!!

 

Zp?sob vyd?lávání
Pro co nejjednodušší a p?itom vubec otravné vyd?lávání Vám 100% doporu?uji stáhnout AVANT Browser. P?ípadn? p?ímo na jejich stránce Download.Tento webový prohlíže? Vám nabízí automatickou aktualizaci stránky a navíc si m?žete zablokovat zobrazování obrázk?. Tyto funkce Vám ušet?í spoustu práce a nezabírá kapacitu p?enosu dat vašeho p?ipojení k internetu. Jednoduše si nastavíte, aby se okno, ve kterém máte spušt?nou fotogalerii automaticky aktualizovalo každé 2 minuty a systém Directgalleries si bude myslet, že jste aktivní :) a takto to dokáže vydržet i n?kolik hodin vkuse, dokud Vás to neodpojí. Sta?í, když jednou za ?as skontrolujete, jestli Vás to náhodou neodpojilo. To, jestli jste odpojení zjistíte tak, že v horní ?ásti okna galerie se Vám p?estane zobrazovat RÁMEC. Jak se to stane, je pot?eba fotogalerii zav?ít a z okna, kde jste p?ihlášený ji op?t spustit. Automatickou aktualizaci stránky si v AVANT Browseru nastavíte tak, že v horní nabídkové lište kliknete na Navigation (Navigace), potom na Auto Refresh the Current (automaticky na?íst okna znovu) a nakonec nejlepší na Every 10 Seconds (každých 10 sekund). Galerii, kterou si prohlížíte ani nemusíte mít aktivní na obrazovce, m?žete si klidn? d?lat jinou práci na PC, sta?í jen ob?as skontrolovat, jestli Vás to neodpojilo.

 

!!!Z vlastní zkušenosti jsem zjistil, že když si nastavíte automatickou aktualizace i v okn? kde jste p?ihlášení (nap?íklad na 2 nebo 5 minut), tak Vám vyd?lávání bez toho, aby Vás to p?erušilo vydrží ješte mnohem déle!!!
Pomocí tohoto systému sa dá vyd?lat 1 až 3 USD za hodinu, pri?emž výplatní možnosti se ukáží , když bude na Vašem kont? na konci m?síce minimáln? 35 USD. Pomocí AVANT Browser se na za?átku tato hranice dá dosáhnout už za n?kolik dní, záleží jen na Vás, jak ?asto budete na INTERNETU. Výd?lek Vám bude postupn? jen nar?stat a nar?stat, což se d?je tém?? ihned po za?átku vyd?lávání. Peníze budou p?ibývat stále rychleji. P?i troše snahy a hojném po?t? Referal? :), se dá klidn? dostat po ?ase i na takovou úrove?, že t?ch 35 dolar? vyd?láte za jeden jediný den. Systém podporuje samoz?ejm? i REFERALS, ze kterých také dostáváte n?jaké procenta. P?esn? je to 5% z výd?lku každého REFERAL. Když dosáhnete úrove? 3 USD za hodinu, tak se Vám zisk z REFERALS zvýší na 10%. Výplatu m?žete dostat šekem (šek dochází do 3 týdn?), nebo také p?evodem na ú?et. V systém zjistíte kolik máte vyd?lané, jaké máte prémie za aktivitu a mnoho jiných užite?ných informací si m?žete pr?b?žn? kontrolovat v sekci STATISTIC.

 

Upozorn?ní
Je možné, že se Vám ?as od ?asu nepoda?í pripojit na Directgalleries. To proto že na serveru probíhá aktualizace ú?t?. Takže z toho nem?jte žádné obavy.
Pokud máte jakékoliv otázky nebo problémy, tak m? kontaktujte na email
P?eji Vám mnoho úsp?ch? a pen?z s Directgalleries.

Aktualizováno (Úterý, 09 Červen 2009 21:05)

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
peuterey paris peuterey prix woolrich france woolrich john rich & bros woolrich paris woolrich suisse belstaff paris belstaff pas cher belstaff soldes canada goose chilliwack pas cher canada goose occasion doudoune duvetica duvetica avis Duvetica doudoune duvetica geneve duvetica gstaad duvetica nefele duvetica paris duvetica paris boutique duvetica soldes duvetica suisse timberland nantes timberland shop nantes ugg ale ugg helsinki
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
barbour mont erkek barbour deri mont parajumpers mont parajumpers fiyat parajumpers bayan mont parajumpers erkek mont woolrich ne demek woolrich mont belstaff mont belstaff mesh belstaff deri mont belstaff istanbul peuterey mont ugg aliexpress ugg el corte ingles ugg europe uggs sandalias barbour barcelona barbour bilbao barbour el corte ingles barbour ofertas barbour precios barbour steve mcqueen barbour vitoria peuterey barcelona