viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Rychlejší než dřív - Externí kombinovaná mechanika CDRW Asus SCB-2408D
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Hardware
Pot?ebujete ke svému p?enosnému po?íta?i externí vypalovací mechaniku CDR/RW disk?, která zárove? umí p?e?íst DVD? Hledáte takový výrobek, jenž ve vaší brašn? nezabere mnoho místa a p?esto nabídne vysoké užitné vlastnosti? Pak by vás mohlo zaujmout za?ízení s ozna?ením CDRW Asus SCB-2408D. Tato mechanika nikoliv náhodou p?ipomíná o n?co starší model s ?íslem 1608D, m?la by však p?i práci být ješt? rychlejší.

Pro ?tená?e, kte?í se s externími mechanikami dosud nesetkali, je snad dobré ješt? p?ipomenout, že úsp?šný model by m?l být vybaven rychlým komunika?ním rozhraním, které podstatným zp?sobem ovliv?uje celkový výkon p?i ?tení i vypalování dat. Asus SCB-2408D nabízí hned dva zp?soby p?ipojení FireWire IEEE 1394 a USB 2.0. V p?ípad?, že alespo? jedno rozhraní podporuje váš po?íta?, m?žete se t?šit ze ?tení CD-ROM disk? 24násobnou rychlostí, stejn? svižn? by m?la mechanika vypalovat CD-R média a polovi?ní rychlostí zvládnout pálení na CD-RW disky. Milovníci DVD formátu se mohou spoléhat na maximální 8násobnou pracovní rychlost. Testované za?ízení je dodáváno s vlastním napájecím adaptérem, propojovacími FireWire a USB kabely, kompaktním diskem, na n?mž je uložen software Nero Burning Express, a zkušebním CD-R a CD-RW médiem. Svými rozm?ry 129 x 16 x 142 mm a hmotností 250 gram? pat?í výrobek k nejmenším na trhu, ovládací prvky pro zapnutí p?ístroje, spušt?ní a vypnutí audio CD, otev?ení dví?ek a volbu hlasitosti našt?stí nejsou nijak tit?rné. P?i provozu je ?innost signalizována diodou se zeleným ?i ?erveným sv?tlem, upozor?ujícím na ?tení, resp. vypalování. Díky vlastnímu napájení m?že být za?ízení použito jako samostatný CD p?ehráva?, na stran? vedle ovládání hlasitosti je totiž vyveden i audiovýstup pro sluchátka nebo externí reproduktory. Na spodní stran? je umíst?no i nouzové otevírání krytu CD, které umožní vyjmutí disku p?i vypnutém napájení. Mechaniku jsme p?ipojovali k po?íta??m se systémy Windows ME a Windows XP Professional, v obou p?ípadech byla bez problém? detekována a nevyžadovala žádné dopl?kové ovlada?e. P?edvedený výkon byl bezchybný p?i ?tení CD disk?, jednovrstvých DVD a b?hem vypalování CD-RW médií. V t?chto úlohách za?ízení pracovalo deklarovanou rychlostí. U dvouvrstvých DVD jsme nam??ili rychlost jen mírn? p?esahující 5x DVD, vypalování CD-R disk? sice bylo ozna?eno volbou 24x, ale reálná rychlost odpovídala v praxi spíše 16-18násobku. Vyzkoušeli jsme i ?innost s p?ipojením na pomalejší USB 1.1 port, abychom mohli odpov?d?t na otázku, zda se vyplatí nákup i uživatel?m starších za?ízení bez USB 2.0. P?i testu se rychlost ?tení a vypalování CD-R ?i CD-RW disk? pohybovala na hranici 6,2-6,3x, u DVD však z?stala na úrovni 0,71-0,74x. I praktický test se spušt?ním DVD filmu nás p?esv?d?il, že pro pomalejší USB 1.1 není tento výrobek zcela vhodný. ?ást filmu bylo možné sledovat bez problému, vždy po dvou až t?ech minutách však došlo ke zpomalení a trhání obrazu. Externí CD/DVD mechanika také v?tší m?rou zat?žuje procesor po?íta?e, hodnoty zatížení se v testovacích programech Nero DVDSpeed a Nero CDSpeed nez?ídka p?ehouply p?es hranici 30 %.

Asus SCB-2408D zp?ístupní vypalování dat t?m uživatel?m, kte?í do svých po?íta?? necht?jí nebo nemohou instalovat interní mechaniku. Díky snadnému propojení a p?enositelnosti ji lze použít u více po?íta?? stejných nebo r?zných osob. Cena za?ízení kolem 5 700 K? v?. DPH m?že ?asem klesnout, jen t?žko však sestoupí na úrove? výkonov? srovnatelných interních za?ízení.


Asus SCB-2408D

nízké rozm?ry a hmotnost
podpora USB 2.0 a FireWire
snadná instalace a použití
nižší rychlost vypalování s CD-R

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky