Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
DVD Shrink 3.1.1 plná verze, žádná beta
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD Shrink
Jsem rád, že vám dnes mohu dát k dispozici novou verzi tohoto výborného programu a to v plné verzi. Nejedná se o žádnou beta verzi.

Osobní poznatky

Já osobn? za?al používat DVD Shrink až od verze 2.3, a byl jsem velmi spokojen. Program m? p?ekvapil jednoduchostí a hlavn? svými shopnostmi. Nestalo se mi, že by mi odmítnul n?jaké DVD zpracovat, mám na mysli DVD, která jsou chrán?ná proti kopírování. Sám totiž uznávám, že mám právo si zálohovat své disky. Mám dvou letého syna a nev??ili byste, co takový klu?ina dokáže ud?lat s DVD. Kdyby mi zni?il originál, tak bych musel být generálním ?editelem ?EZu.

 

Vra?me se k programu. Jakmile jsem zjistil, že je na sv?t? verze 3.0 beta x, tak jsem ji za?al hned používat. Program m?l novou funkci a to automatické nastavení komprese, takže se využila kapacita DVD-R(nebo DVD+R). Jenže tato DVD neby korektní a stávalo se, že se v n?kterých p?ehráva?ích sekaly. Z tohoto d?vodu jsem opustil beta verzi a vrátil se k verzi 2.3.

Použití programu je velmi p?íbuzné jako verze 3.0 beta který je popsán v tomto ?lánku, takže ho nebudu popisovat znovu.

Nejd?ležit?jší zm?ny od verze 3.5 beta 5

Novinky
 • p?epracováno grafické rozhraní
 • je-li instalováno Nero 6, dovede DVD Shrink i vypalovat (možná i s verzí Nero 5, ale autor to nezkoušel)
 • je-li dokon?ena tvorba, otev?e vám pr?zkumník nové okno v tomto adresá?i
 • funkcí Re-author se dají otvírat i neúplné adresá?e, Video_ts.ifo však musí existovat vždy
 • je možné vytvá?et a m?nit ikony pro ovládání programu
 • ve výstupním adresá?i se automaticky vytvá?í podadresá?e VIDEO_TS a AUDIO_TS
 • abyste mén? zat?žovali procesor, m?žete dát tvorb? zálohy nižší prioritu (samoz?ejm? o to to bude pomalejší)
 • program chodí i ve Windows 98
 • p?idány horké klávesy: F5=refresh; F11=náhled na celou obrazovku; F12=play/pause
 • p?ímo v nastavení si m?žete vybrat volbu jazyka pro celé DVD v?etn? výsledné zvukové stopy (AC3, LPCM nebo oboje)
 • dovede automaticky smazat neprázdná RW média
Zm?ny a opravy
 • vylepšen náhled, který nyní používá DirectShow, ten se dá také r?zm? m?nit, podle konkrétní konfigurace vašeho PC (DirectX, WMR-7, WMR-9, ...)
 • vylepšena analýza, která je sice delší, ale více p?esná v odhadu výsledné velikosti
 • opravena chyba "Cannot decrypt VOBS"

Já osobn? používám k zálohování tato dva programy:

 1. DVD Shrink
 2. DVD Clone od Elaborate Bytes, odmítá ale chrán?ná DVD ( možno obejít s pomocí DVD Shrink, nebo DVD Decripter.

DVD Shrink verze 3.1.1 ke stažení unás, v sekci Download.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage