Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Zálohujeme DVD s DVD Shrink 3.0 - postup
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD Shrink
Pokud pat?íte mezi š?astlivce, kte?í vlastní DVD vypalova?ku, jist? jste narazili na problém zálohování DVD disk?, které jsou v?tší než 4,7 GB. Díky tomuto programu je problém velice snadno vy?ešen.

U b?žného zálohování DVD se nedostatek místa ?ešil tak, že se n?jakým zp?sobem odstranily p?ebyte?né, nebo nepot?ebné zvukové stopy, titulky a na disku z?stal jen film. To je pro filmového fanouška, a nejen pro n?j velká ztráta. Mnohdy totiž p?ijde o spoustu zajímavého bonusového materiálu, nebo perfektn? zpracované interaktivní menu. Tímto programem se lze u v?tšiny p?ípad? tohoto problému jednoduše zbavit.

DVD Shrink 3.0 si m?žete stáhnout na www.dvdshrink.org nebo na http://dvd.box.sk. Nejd?íve doporu?uji uložit jako u v?tšiny p?ípad? DVD disk na harddisk, nap?íklad v programu DVD Decrypter (www.dvddecrypter.org), a poté otev?ít root v tomto programu. Lze samoz?ejm? otev?ít DVD p?ímo v tomto programu, ale mn? to p?sobí problémy. Program po spušt?ní vypadá asi n?jak takto. Viz. obrázek.

 Pokud využijete programu DVD Decrypter, doporu?uji v n?m zapnout file mode, aby byly zobrazeny všechny soubory, všechny je vybrat a všechny je také uložit. Tedy celé DVD.

Po úsp?šném uložení DVD na disk si spus?te DVD Shrink. Tla?ítkem "Open Files" otev?ete root DVD image, který máte na disku, a vyberete jakýkoli soubor. M?ly by tam být soubory s p?íponou *.ifo. První je VIDEO_TS.IFO. Po otev?ení souboru otev?e celé DVD a zanalyzuje je. Viz. obrázek. Poté program vypadá n?jak takto.

Na levé stran? máte strukturu DVD disku. Obvykle to bývá Menu, Film, a další materiály, nap?. bonusy, upoutávky apod. Další práce s tímto programem je již velice jednoduchá. Bohužel zde ale nelze n?kterou obrazovou stopu - bonus - odebrat. Lze z n?j ud?lat jen jakýsi soubor snímk? - volba Still pictures. Pokud zvolíte Ratio, m?žete sami nastavit krajní hranici kvality, nebo lépe ?e?eno, kolik má z videa z?stat. Nejlépe je nastavit automatický režim,poté odebrat nepot?ebné jazykové stopy, jestli je jich tam n?kolik, a jestli ani to nepom?že, aby stream m?l alespo? 70 procent, poté již musíte sáhnout do bonus?. Maximální úrove? kterou jsem zkoušel byla 62 procent. Byla ucházející.

Ve chvíli, když máte vše optimáln? nastaveno, klikn?te na tla?ítko Backup! na horní lišt? a zadejte adresá? pro výsledné soubory.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage