Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
DVD Decrypter 3.2.1.0
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD Decrypter
Máme tu další verzi populárního DVD Decryptera. Zbyst?it by m?li majitelé mechanik Panasonic a Samsung. S t?mi d?íve d?lal problémy. Odstran?ny jsou ale i jinéch chyby a nedostatky. Nov? se také objevuje možnost verifikace v ISO write módu.

Novinky
 • V ISO write módu je možná verifikace (jen u DVD)
 • V ISO write módu se rychlosti povolené na dané médium zapisují do logu
 • Je-li zapnut debug mód, jsou p?i startu programu tyto informace zobrazovány (další debug informace)
 • Dialogové okno s "Yes to all" a "No to all" když se rozpozná dekódování na disku, kde ochrana nep?edpokládá(la)
Zm?ny
 • V ISO write módu jsou techniky pro ur?ení správných parametr? pro zápis
 • "Failed to decrypt disc key" nezastaví program ve stop?
 • Všeobecné zlepšení DeCSS techniky
 • Chyba po "Semafor timed out" nyní ukazuje skute?nou hodnotu p?ekro?ení ?asového limitu
 • P?i Brute Force cracking se již nezobrazují chyby, jestliže jsou výsledkem volby "Detect Mastering Errors"
Opravy
 • Desetinná zna?ka pro rychlost 2,4× (nebo 2.4×) se nastavuje tak, jak máte v systému nastaveno
 • Na mechanikách Matsushita (Panasonic) se objevovala chyba "Failed to Set Write Parameters"
 • "Searching for SCSI/ATAPI devices" následovaný vytuhnutím na n?kterých konfiguracích s CD-ROM Samsung
 • Nesprávné pojmenování AC3 soubor? demuxovaných ve File módu
 • Velká chyba i ISO read módu, kdy nebyly dekódovány soubory, které následovaly za soubory s nulovou délkou
 • Možnost selhání Brute Force cracking na neov??ených discích
 • Prov??ování n?kterých disk? se mohlo cyklicky opakovat, bez jakékoliv chyby
 • Dotaz na dokon?ení zápisu v ISO write módu, když n?který I/O ke konci (na n?kterých mechanikách) hodil chybu
 • N?které I/O chyby nebyly v dialogovém okn? zobrazovány
 • Volba "Force CSS Present" se stala nedávnými úpravami nepot?ebná
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage