Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Průvodce pro kopírování filmu a menu na záložní DVD
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Mnoho z vás má potíž se zachováním originálního menu p?i kopírování DVD. V?tšinou je problém , že zapomenete zkopírovat to, co je pot?ebný k spušt?ní DVD. Než DVD p?ehráva? spustí film, první co zobrazí jsou autorská práva a varování, která jsou umíst?ná v jiném titulu než hlavní film. Jestliže tento titul nenecháte na vašem DVD+RW a nezrušíte i odkazy na n?j, pak stolní DVD nic nep?ehraje..

Toto je krok za krokem pr?vodce, jak ur?it tituly pot?ebné do kopie filmu "Final fantasy" disk 1.

Zripn?te celé DVD  v tomto  nebo tomto programu na váš  HD do adresá?e 'VIDEO_TS'.
Váš adresá? bude nyní vyhlížet takto :


Otev?te jakýkoliv zripnutý IFO soubor v programu IfoEdit. Já dávám p?ednost souboru 'VIDEO_TS.IFO':

Klikn?te na tla?ítko DVD Play

Nechte hrát hlavní menu . Zmá?kn?te 'Play Movie' v hlavním menu disku DVD.
Ted se p?edstaví Dolby Digital logo a po tom se spustí film.
Nyní když film hrál n?kolik vte?in, m?žete zmá?knout  .

Nyní se zobrazí následující zpráva :

Nyní už víme, že byly p?ehrány Titul 1 a 8. Jestliže jste d?íve otev?eli VIDEO_TS.IFO, pak se vám otev?e okno s pohledem na výb?r titul?, kde vyberem zhora uvedené tituly.

Jak m?žete vid?t, titul 1 má ?íslo  2  (VTS_02_x.xxx)
a titul 8 je nastaven v ?ísle 8 (VTS_08_x_xxx)

Dále budeme pot?ebovat zkopírovat také všechny VIDEO_TS.xxx, nebo? by to jinak nešlo p?ehrát ve stolním p?ehráva?i. Ale navíc je pot?eba mít ješt? všechny soubory VTS_01_0.xxx a samoz?ejm? všechny soubory _02_  a  _08_ . 

Tak a je to. Máte p?ipravenou kopii DVD a te? jednoduše zkopírujte tyto hlavní soubory:

Zkopírujte soubory do jiného adresá?e, restartujte IfoEdit a otev?te n?jaký IFO soubor, a zmá?kn?te znovu 'DVD Play' .
Film na /DVD bude perfektn? p?ehrán. To je cesta k zachování menu .

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage