Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Vytváříme VideoCD
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Pokud vlastníte stolní DVD p?ehráva?, jist? hledáte levn?jší alternativu, než neustále platit nehorázné peníze za koupi nebo p?j?ení DVD disk?. Jedna z nich je formát videa VCD a SVCD. Že nevíte jak takové CD ud?lat ?

Recenzovaný program se jmenuje VCDEasy (http://www.vcdeasy.org) a je v této dob? nejpoužívan?jším freeware programem pro tvorbu VCD a SVCD disk?. Dnes již v?tšina stolních DVD p?ehráva?? umí tyto formáty ?íst, proto se o nich za?íná hodn? mluvit. Zatímco k vytvo?ení VCD 2.0 (formát videa MPEG1) vám sta?í vypalovací program Nero 5.5, pro SVCD (formát videa MPEG2) je již t?eba sáhnout po jiném software, tedy t?eba po programu VCDEasy.

Tvorba SVCD není nijak složitá. Aby koncový efekt m?l tu správnou kvalitu, je nutné mít film ve formátu MPEG2. Pokud tedy vlastníte pouze filmy ve formátu MPEG1, rad?ji vytvo?te pouze VCD, jelikož kvalita u SVCD bude stejná jako VCD a ješt? film zabere na CD více místa. Celkem p?ehledné menu VCDEasy vás dovede na hlavní záložku. Zde si vybereme formát, který chceme vytvo?it. Jsou zde možnosti VCD 1.1, VCD 2.0 a SVCD1.0 Vybereme tedy t?etí možnost. Polí?ko "simulovat" necháme prázdné, naopak polí?ko "vypálit" zaškrtneme. Tla?ítkem "p?idat MPEG" vložíme jedno ?i více videí ve formátu MPEG2. Pakliže si nejste jistí, o jaký formát videa jde, VCDEasy vám ho automaticky detekuje a p?ípadn? nabídne k odstran?ní. Bohužel sou?ástí programu není tvorba interaktivního menu, takže pokud po n?m toužíte, je t?eba si vybrat produkt jiný (nap?. program Pinnacle Studio 8). Pokud již máte všechna videa na?tena a ve vypalovací mechanice máte vloženo prázdné CD, m?žete vypalovací proces zahájit stiskem tla?ítka "za?ít". Pak vás již podrobný protokol informuje o aktuální ?innosti a Super Video CD bude brzy vytvo?eno.

V p?ípad?, že váš DVD p?ehráva? nedokáže ?íst obrázkové soubory formátu JPG a vy si n?jaké pot?ebujete na TV prohlížet, tak nezoufejte. I v této oblasti vás VCDEasy nezklame. Na kart? Nástroje/MPEG Obrázky na?t?te všechny obrázky, které na VCD chcete vypálit. Je podporována již širší skupina formát?, tzn. JPG, GIF, BMP ... Program tyto jednotlivé obrázky konverzuje na formát videa (.MPG) o velikosti jen 250kB, takže se na jedno CD vejde opravdu slušný po?et fotek. Tyto video soubory již standardním zp?sobem vypálíte jako VCD 2.0 disk. Je možno vypálit i jako SVCD, ale je to vcelku zbyte?né, jelikož kvalita u fotek je stejná u obou formát?.

Na záv?r tedy mohu ?íci, že VCDEasy stojí minimáln? za vyzkoušení. Jeho freewareová distribuce vás ni?ím neomezuje a ?eská lokalizace programu je také vítána.

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage