Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Dvě vrstvy na přepal
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Pálení na jednu vrstvu DVD by se mohlo stát v dohledné dob? minulostí, a limitující objem 4 GB tak skon?it na smetišti d?jin. Na výstav? Ceatec Japan 2003 oznámily spole?nosti Pioneer, Koninklijke Philips Electronics a Mitsubishi Kagaku Media (Verbatim), že disponují prototypem DVD média o kapacit? 8,5 GB, tedy s dvojnásobkem sou?asných jednovrstvých disk? (4,7 GB teoreticky). Jde tedy o médium, jehož kapacita pln? obsáhne nap?íklad zálohy multimediálních titul? nebo rozsáhlých fotografických archiv?.

Pioneer vyvinul prototyp ve standardu DVD-R, nicmén? vývoj není technologicky úpln? dokon?en tak, aby byl p?edložen jako standard ke schválení DVD Foru. Philips, vyvíjející prototyp DVD+R spole?n? s Mitsubishi Kagaku, p?edpokládá komer?ní dostupnost tohoto média v roce 2004, spekulace hovo?í již o prvním ?tvrtletí roku. Problémem se však stává kompatibilita t?chto disk? se sou?asnými optickými mechanikami a p?ehráva?i když Pioneer p?edpokládá, že disky ve standardu DVD-R budou ?itelné ve v?tšin? sou?asných p?ístroj?, a Philips konstatuje, že tento možný problém byl jednou z prioritních otázek p?i vývoji tohoto média ve formátu DVD+R.

Odkaz: www.philips.com, www.pioneer.com

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage