viagra uk Viagra online cialis uk cialis tablets uk levitra uk kamagra gel kamagra prezzo buy cialis london cialis pills for sale uk buy kamagra uk kamagra online uk viagra for sale uk viagra tablets uk levitra 20mg uk nuovo cialis cialis lilly prezzo levitra generico prezzo levitra controindicazioni kamagra forum kamagra 100 mg pillole viagra generico viagra prezzo cialis senza ricetta cialis online levitra senza ricetta levitra online viagra effetti collaterali viagra generico prezzo viagra rosa levitra online uk
viagra generika viagra kaufen viagra tablets australia levitra generika kamagra jelly kamagra shop levitra online australia cialis daily australia levitra australia cialis generika cialis online levitra kaufen
viagra générique kamagra kopen cialis kopen cialis en ligne levitra générique kamagra 100mg levitra prix kamagra 100 viagra kopen kamagra online cialis bijsluiter viagra pour femme cialis générique viagra online
Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Práce s programem VirtualDub
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

DVD
Sháníte n?jaký uživatelsky p?íjemný a šikovný video editor, za který byste nemuseli platit šílené peníze? VirtualDub je možná to, co hledáte. V tomto seriálu si postupn? ukážeme, jak s ním pracovat.

Nejprve si povíme, co to vlastn? VirtualDub je a k jakému ú?elu se používá. Je to velice šikovný program na editaci videa ve formátech AVI a MPG, založený na licenci GNU (tedy Open Source), takže se logicky na sv?t? objevila spousta modifikací tohoto programu, z nichž za zmínku stojí VirtualDubMod nebo t?eba NanDub. Autor VirtualDubu je jistý pan Avery Lee, který je po?ádn? ?ilým programátorem; stále se objevují nové a nové verze tohoto programu, teprve p?ed n?kolika dny se objevila nejnov?jší verze s ozna?ením 1.5.7. Ale o tom až pozd?ji. Další nespornou výhodou je, že se nemusí instalovat a zabalen v zipu má tento program n?co kolem 500 kB.

Co vlastn? umí? Editace typu frame po framu je samoz?ejmostí; každý frame m?žete z videa smazat nebo m?žete nastavit rozmezí mezi framy od-do a tuto ?ást smazat. Pokud máte video upraveno k obrazu svému, tak jen nastavíte video a audio kodek, do kterého chcete video enkódovat, provedete r?zná nastavení (o kterých si povíme v n?kterém z p?íštích díl?) a zobrazí se vám p?ehledný dialog se všemi pot?ebnými informacemi o probíhající operaci (tzv. dubu). Jeho síla je ovšem v možnostech uložení videa a také v aplikaci r?zných filtr? na video.

Od verze 1.5.5 je ve VirtualDubu i podpora externích audio filtr?, nicmén? API pro n? ješt? nebylo vypušt?no (m?žete si o n?j ale napsat autorovi). P?idána byla také podpora kódování Unicode v názvu soubor?, zlepšený AVI parser a indexace AVI 2.0 soubor?, rychlejší bicubic upsampler a vylepšený filtr Chroma smoother s linerání interpolací. Inovováno bylo také jádro MPEG-1 dekodéru. D?ív?jší verze VirtualDubu byly vydávány i ve speciální vydání pro procesory P4, nicmén? toto se už od verze 1.5.5 konat nebude, nebo? Intelovský p?eklada? prý p?ekládá n?které ?ásti kódu špatn?. Jediné, co je na VirtualDubu 1.5.5 krok zp?t, i když rozhodn? nezavin?ný, je nepodpora kodeku DivX ve verzi 5.1. Toto nejnov?jší vydání kodeku má prý v sob? ochranu proti debugování, a proto není možné krokovat program, který kodek používá. Starších verzí DivXu by se to ale týkat nem?lo. Po?káme si na nov?jší verzi a budeme doufat v lepší zít?ky. V dalších verzích VirtualDubu, 1.5.6 a 1.5.7, nejsou žádné p?evratné novinky, bylo "pouze" opraveno n?kolik chyb a tyto verze byly ozna?eny jako stable, neboli stabilní.

VirtualDub umí spojit dva videoklipy, které ovšem musí samoz?ejm? mít naprosto stejný framerate, uložit video do AVI formátu jak ve verzi 1.0 tak ve 2.0, dokáže zobrazit o videu kompletní informace (video, audio kodek, framerate, bitrate atd.), uložit z videa jeho zvukovou složku do WAV formátu a spoustu dalších v?cí.

Jak vypadá okno programu? V menu naleznete všechny pot?ebné funkce (nastavení kodek?, filtry...), na dolním panelu máte možnosti p?ehrávání v?etn? posouvání po jednotlivých framech a nastavování rozmezí pro editaci (viz. výše), informace o pozici ve videu (?as ve formátu HH:MM:SS:TTT - tisíciny sekundy, ?íslo aktuálního framu a informaci zda je tento frame klí?ový ?i ne, když je, je v tomto poli zobrazeno "[K]") a v hlavním okn? máte již samotné editované video. Vlevo je video soubor p?ed editací, vpravo po editaci (když nap?. nastavíte filtr na zv?tšení jako v mém p?ípad?, zobrazí se vám video vpravo již ve finální velikosti).

Tolik asi k p?edstavení programu. V p?íštích ?láncích si povíme, jak nastavit audio a video kodeky, jak se používají n?které filtry a další v?ci, které se dají s tímto šikovným a hlavn? voln? ši?itelným softwarem provád?t.

Oficiální stránky projektu VirtualDub: http://sourceforge.net/projects/virtualdub/
P?ímý odkaz na stažení verze 1.5.7 z mirroru na ?eském serveru: VirtualDub-1.5.7.zip

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
Propecia Generico Senza Ricetta Propecia Generico In Italia Lovegra Si Trova In Farmacia Lovegra Prezzo Disfunzione Erettile Farmaci Lovegra Efectos Secundarios Lovegra Paquete De Pruebas Psicologicas Paquete De Prueba Generico Paquete De Prueba Meizitang Soft Gel Efectos Secundarios Meizitang Soft Gel Lida Dai Dai Hua Opiniones Lida Dai Dai Hua Barato Viagra Cialis Generic
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky