Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
CloneCD 5.0 můžete zálohovat také DVD
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

CloneCD
CloneCD je ideální nástroj pro záložní kopie vaší hudby nebo datové CD, bez ohledu na to jestli mají ochranu proti kopírování nebo ne! K vytvo?ení zálohy sta?í jen n?kolik stisk? tla?ítek myší!Od verze CloneCD 5.0 m?žete zálohovat nejen CD ale také všechny formáty z DVD jako DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dvouvrstvé a DVD-RAM.

Ochrana proti kopírování film? DVD m?že být jen zálohováno s AnyDVD. Filmy nebudou upravené (zhušt?ná), ale prostá kopie. CloneCD pracuje také s ostatními formáty jako .iso a .udf a kopie CD/DVD s Novém SafeDisc 3 kopírovací ochranný systém.
CloneCD vám dovolí vytvo?it vynikající 1:1 kopie z vašeho cenného originálního disku.
• vytvá?í kopie 1:1 na CD-R a CD-RWs
• zesílí slabé sektory - pracuje s vybranými CD vypalova?ky
• soupe?it se slabými sektory - práce s úpln? každou vypalova?kou
• práce s CD-ROM, CD-R a CD-RWs
• kopie z CD/DVD disky, nebo virtuální disk
• intuitivní uživatelské rozhraní, snadno použitelné pro za?áte?níky!
• bohatý výb?r p?ednastavených voleb p?es standardní profily
• Individuální výb?r voleb pro odborné uživatele
• stabilní a rychlý, nepot?ebuje ASPI ovlada?
Nové: Kopie DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R dvojitá vrstva a DVD-RAM
Nové: Podporuje rozd?lení souboru p?i tvo?ení obrazu. Pracuje s FAT32 a je slu?itelné s VirtualCloneDrive
Nové: Podporuje .iso a .udf formáty vytvo?ené s ostatními aplikacemi (nap?íklad.,, Nero, DVD2One, DVDShrink nebo CloneDVD)
Nové: Kopie SafeDisc 3 chrán?ný CD/DVD
Nové: Provádí emulaci SafeDisc 3 slabé sektory
Systémové požadavky
• IBM kompatibilní osobní po?íta? s 500 MHz Pentium a 64 MB RAM
• Windows 95/98/SE/ME/2000/XP
• pevný disk pot?ebný prostor: 1 MB
 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage