Lovegra Canada Lovegra Meizitang Soft Gel Reviews Meizitang Soft Gel Lida Daidaihua Ebay Lida Daidaihua Generic Viagra Trial Pack Generic Cialis Trial Pack Super Kamagra Tablets Super Kamagra Dosage Priligy Generic Dapoxetine Generic Priligy Dapoxetine 60mg Viagra Original Price Viagra Original Canada
Kódy pro telefony Alcatel
HGH Generic Riptropin Canada Recombinant Human Growth Hormone (rHGH) DBHCH Tren 75 Side Effects Bold 200 Side Effects Testosterone Enanthate Cycle Sustanon 250mg Testosterone Cypionate 250mg T3 Elemento Testosterone Enanthate For Sale Tren 75 Kigtropin Hgh Dosage Riptropin Reviews Bold 200 Steroid Anavar Testosterone Propionate Dosage Masteron Cytomel T3 Side Effects Igtropin Igf-1 Lr3
Návody-programy
Vzdálená pomoc

Klikni, spusť, nahlas svoje ID
a heslo. 

Program TeamViewer pro dálkovou podporu

 

Rychlá podpora bez instalace
Reklama
Chtěla bych Vám doporučit hru, která mi zpříjemňuje dlouhé chvíle. Je to online poker. Neváhejte a vyzkoušejte ho i Vy. Pomůže Vám odreagovat se po náročném dni.
Loading...

Najdi si cokoliv na netu.

Alcatel
Všechny uvedené kódy fungují s v?tšinou starších i nov?jších mobilních telefon? Alcatel. P?i jejich zadávání je pot?eba být opatrný. Uvedené kódy lze psát v zapnutém režimu telefonu – ve v?tšin? p?ípad? je také nutné, aby byl telefon p?ihlášen do GSM sít?.

000000* - tímto zkratovým kódem vyvoláte servisní menu, kde je možné dále pracovat s jednotlivou nabídkou funkcí telefonu.

*#06# IMEI (tzv. výrobní ?íslo telefonu) – tento kód je ve v?tšin? p?ípadu u všech mobilních telefon? stejný, zjistíte tak výrobní ?íslo telefonu a v n?kterých p?ípadech i verzi software, který váš telefon obsahuje.

*101# - klasický kód mobilního operátora T-Mobile, který funguje také na v?tšin? mobilních p?ístroj? tz. i na telefonech Alcatel. Jednoduše tak zjistíte stav vašeho kreditu u p?edplacené sady.

*#0000# - zajímavý kód na nastavení jazyka v mobilním telefonu. Po zadání tohoto kódu se komunika?ní jazyk v telefonu nastaví na automatickou volbu jazyka podle vložené SIM karty operátora. V praxi to vypadá asi tak, že pokud máte v telefonu SIM kartu ?eského operátora, m?l by se komunika?ní jazyk telefonu automaticky zm?nit na ?eštinu (pokud však tuto jazykovou sadu obsahuje).

Pro nastavení anglického jazyka zadejte *#0007#, místo 07 m?žete použít i 27, 41, 44, 61, 63, 64, 84, 91, 92, 94. N?m?inu si navolíte kódy *#0043# nebo 49. Náš ?eský jazyk zvolíte *#0420#, slovenský *#0421#. Pro polštinu je kód *#0048#.

###337*07# - tímto kódem m?žete resetovat firmware telefonu

###847# - tímto kódem m?žete kompletn? telefon resetovat, s tím že smažete veškeré vámi nahraná data ?i text do telefonu. Smažou se i rekordy her a podobn?.

**04*Starý*Nový*Nový*# - jednoduchá a rychlá zm?na PIN kódu v telefonu

**21*Tel.?ís.# - tímto zkratovým kódem aktivujete nepodmín?ného p?esm?rování hovor?

##21# - zrušit nepodmín?ného p?esm?rování hovor? m?žete naopak tímto kódem.

**61*Tel.?ís.# - aktivace p?esm?rování, když zákazník nezdvihá

##61# - zrušení p?esm?rování, když nezdvihá

**62*Tel.?ís.# - aktivace p?esm?rování, když není k zastižení

##62# - zrušení p?esm?rování, když není k zastižení

*#62# - kontrola p?esm?rování, když není k zastižení

**67*Tel.?ís.# - aktivace p?esm?rování, když je telefon obsazen

##67# - zrušení p?esm?rování, když je telefon obsazen

*#67# - kontrola p?esm?rování, když je telefon obsazen

*43# - aktivace ?ekání na spojení a p?idržení hovoru

#43# - deaktivace ?ekání na spojení a p?idržení hovoru

 

Ukázky banerů z hystorie naších stránek

Banner
***helperr.com*** Server pro vaši zábavu Martin Mařák - Osobní stránka o všem co se mi líbí a nelíbí ***helperr.com*** Flash hry online a zdarma Dankar, s.r.o. Hlavní dealer Ford Ostrava Real Reality Klíč, s.r.o. - Klíč k Vaší spokojenosti. Realitní kancelář pro Vás. Kavárna pohoda - Ostrava centrum Váš Portál Vojna.net Válka v obrazech. - První a největší videoweb o druhé světové válce. Váš web s knihami ***helperr*** Server pro vaši zábavu Kapela POSEIDON Správce a dodavatel IT techniky
Winstrol Deca-Durabolin For Sale Testosterone Propionate Injection Dosage Testosterone Enanthate 300mg Cycle Proviron Pills Tren 100 Fast Acting Testosterone Propionate Testosterone Enanthate 300 Ml Testosterone Enanthate 300 Testosterone Propionate Dosage Testosterone Propionate Benefits Jintropin uk Bold 200 HGH Benefits Bold 200 For Sale Winstrol Tablet 20 Side Effects Sustanon 250 Dosage For Beginners DBHGH Getropin Side effects Tren 75 Dosage